Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


kalif_wielki_wladca_imperium

Kalif (Wielki Władca Imperium)

Kalif- jest to władca Wielkiego Imperium Mongolskiego. Posiada absolutną władzę nad swoimi poddanymi. Jego pochodzenie nie jest znane- twierdzi się, że pochodzi od bogów, jest bogiem albo wcieleniem Czyngis-Chana. Jego siedzibą jest Ułan Bator. To on dowodzi armią, przewodzi Wielkiemu Churałowi Mongolskiemu i zmienia prawo. Kalif jest obiektem kultu w całym Imperium (Kalifizm). W sztuce zabronione jest przedstawianie jego oblicza.

Oficjalna tytulatura

W każdym dokumencie oficjalnym Kalif musi wystąpić pod oficjalną tytulaturą. Zawiera ona wszystkie Wielkie Tytuły oraz specjalną formułę odnoszącą się do Tytułów Chwalebnych. Pełna tytulatura brzmi:

Kalif, Kracyk, Syn Judy, Syn Tapicera, Mohammed Al Piestor, Pankration, Pan Kracy, Wielki Chan, Czyngis Chan, Czyngis, Mudżahedin, Władca 21 ajmaków mongolskich, Ten, który patrzy przez szeroki pryzmat, Ten, który włada Krakenem, Powiew Orientu, Wyciągający przed nawias, Syn Przygody, Ojciec Przygody, Syn Wojny, Ojciec Wojny, Ten, przed którym kłaniają się narody, Ten, przed którym padają władcy, Jaśnie ociemniały, Jaśnie oświecony, Ciemno oświecony, Ciemno ociemniały, Syn Wiedzy, Ojciec Wiedzy, Ten, Który patrzy przez sześcienny pryzmat, Pan Pieczęci, Władca Ajmaku Bajanchongorskiego, Władca Ajmaku Bajanolgijskiego, Władca Ajmaku Bulgańskiego, Władca Ajmaku Centralnego, Władca Ajmaku Chentejskiego, Władca Ajmaku Chubsugulskiego, Władca Ajmaku Darchańskiego, Władca Ajmaku Dzawchańskiego, Władca Ajmaku Gobijsko-Ałtajskiego, Władca Ajmaku Gobijsko-Sumberskiego, Władca Ajmaku Kobdoskiego, Władca Ajmaku Orchońskiego, Władca Ajmaku Południowochangajskiego, Władca Ajmaku Południowogobijskiego, Władca Ajmaku Północnochangajskiego, Władca Ajmaku Selengijskiego, Władca Ajmaku Suchebatorskiego, Władca Ajmaku Środkowogobijskiego, Władca Ajmaku Uwskiego, Władca Ajmaku Wschodniego, Władca Ajmaku Wschodniogobijskiego, Pan Nożyczek, Dowódca Gwardii Chana, Przewodniczący Wielkiego Churału Mongolskiego, Kastor, Ten, Który wskazuje głupszych od samych siebie, Mądrzejszy od samego siebie, Karający niewiernych, Skłonny do rękoczynów, Skłonny do nogoczynów, Zabójca niewiernych, Ojciec Szczodrości, Naznaczający idiotów, Zawsze kontratakujący, Ten, Który wchodzi na Nieskończenie Wysoką Wieżę, Ten, Który może wypić wodę ognistą, którą jeno bogowie mogą wypić bez szwanku, bez szwanku, Zbierający 25 punktów w każdym rozdaniu, Wschodzące Słońce, Zawsze rekontratakujący, Master Piestor, Ten, Który patrzy przez Pryzmat Głupoty, Zabity (nie w sensie śmierci) na stacji paliw, Ten, co codziennie spogląda na drzewa, Ten, co mieszka w Bursztynowej Komnacie, Wpadający w Święty Gniew, Kracjusz, Korbaczowany, Cepowany, Książę Głupoty, Król Głupoty, Dostający w ucho, Szager, Zmieniający dowódców, Jutrzenka Wschodu, Ojciec Potęgi, Syn Potęgi, Dawca Władzy, Ojciec Głupoty, Syn Głupoty, Ten, o Którym mówią proroctwa, Mający więcej praw niż prawo do znania własnych praw, Ustalający Prawo, Mający więcej niż jedno imię, Wielki Szach, Obalający Prawo, Ten, Którego nie obowiązują Prawa, Niewolnica Kracyk, Streszczający zły tekst, Czarny Talib, Pastores, Właściciel mebli Pastor, Ali Abu Kraken, Ten, o Którym mówią Księgi, Ten, który patrzy przez Pryzmat Prawdy, Ten, Który ma siłę większą od samego siebie, Ojciec Narodów, Ojciec Śmierć, Opieszały, Obelżywy, Zły, Małe, czarne i dzikie, Zwycięzca spod Legnicy, Zwycięzca spod Worskli, Ten, Który wyprawia się na Torzym, Zdobywca Wielkiego Muru, Pan Kara-Kum, Pan Kyzył-Kum, Pan na Szachalinie, Ten, Który zjednoczył Imperium, Mający nieskończone ilości sług, Dowodzący Nieskończoną Armią, Władający Imperium, którego końca nie widać, Emil, Wielki Sułtan, Emir Czterech Krańców Świata, Centrum Wschodu, Ten, Którego czci się codziennie, Mistrz Mace Kracyk, Twórca języka mongolskiego, Władca nieskończenie wysokiej wieży, Obdarzający wielbłądy trzecim garbem, Twórca Kołka, Wychodzący z Kuła, Niszczyciel Korbaczy, Wiecznie Głodne Bóstwo, Wieża z kości niewiernych, Ihamil, Kamil Pasta do Zębów, Oczyszczenie Wiernych, Ten, Który zawstydza wątpiących, Czerwony Fernando, Odległe Słońce, Bliskie Słońce, Słońce Świata, Słońce Ałtaju, Znający wszystkie liczby, Posiadacz Wielkiego Haremu, Mający prawo wyzwalania niewolników, Niewyzwalający niewolników, Umiłowany Przywódca, Pierwszy Szaman, Słońce Wschodu, Szybki i Wściekły, Mający Kości ze Złota, Władający Imperium od Morza do Morza, Nieznający sprzeciwu, Biegun Wschodni, Ojciec Wszystkich Mongołów, Ojciec Kalif, Mający największą Jurtę, Krążący po Kalifoidzie, Mogący karać Wszystkich, Zabijający na śmierć, Ten, na Którego Cześć Nazwano Kalifornię, Ten, od Którego zależy los każdego człowieka, Ten, Który na kalkulatorze zowie się CAYYF, Ten, Którego Głos słyszy się wszędzie, Ten, Którego Głos słyszy się codziennie, Astor Mongolia, Szastor, Opiewany w pieśniach, Opiewany w Operze, Twórca Wielkiego Imperium, Umiłowany Pan, Ten, Któremu służy się z radością, Ciastor, Kastor Pastor Ciastor Szastor, Mohastor, Pan Tablic, Iskra Bogów, Kwiat Elizejskich Stepów, Pan Al-Jazeery, Widzący, Słyszący, Daleko Widzący, Blisko Widzący, Daleko Słyszący, Blisko Słyszący, Jasnowidzący, Ciemnowidzący, Jasnosłyszący, Ciemnosłyszący, Wicher ze Wschodu, Jaśniejszy, Świetlisty, Zdalekacelny, Zbliskacelny, Nawadniacz Bagien, Osuszyciel Pustyń, Effendi, Sufi, Władca, Pan, Zaalarmowany, Pierwotne Tchnienie, Władca Liczb, Dawca Miar, Dawca Wag, Ten, Który mierzy według własnej miary, Pan Wichru, Pan Burzy, Wznoszący Słońce nad Horyzontem, Chowający Słońce za Horyzont, Oceniający, Zbierający podatki z czwartej części Ziemi, Głosiciel Prawdy, Połykający Strzały, Energia Tysiąca Słońc, Pan Czasu, Zakrzywiacz Czasu, Zakrzywiacz Magii, Władca Błyskawic, Natchnienie Poetów, Inspiracja malarzy, Wynurzający się z Anarchii, Twórca Świata, Suweren wszystkich krain Ziemi, Senior wszystkich wasali, Twórca tytułów, Nadający tytuły, Woń imbiru, Patron każdego Dnia, Ten, Którego imiona są wypisane na każdym młynku, Oddziałujący na ciało, Oddziałujący na ducha, Pan Pierwiastków, Pan wszelkich stworzeń, Władca władców, Pogromca Buntowników, Syn Szarego Wilka, Zrodzony pod znakiem z Wysokiego Nieba, Syn pięknej Łani, Syn Celnego Łucznika, Syn Dzielnego, Syn Swojego Ojca, Syn Ojca Swojego Ojca, Mogący przeklinać Twoją Starą, Starą Twojej Starej i jej Starą, aż do czwartego pokolenia, Mogący przeklinać Twojego Starego, Starego Twojego Starego i jego Starego, aż do czwartego pokolenia, Nienawidzący sprzeciwu, Nienawidzący zdrady, Nienawidzący Anarchii, Mający Tysiąc Twarzy, Rozpraszający Mrok, Zagęszczający Mrok, Ten, Któremu należy pokłonić się czterokrotnie na tytuł, Rządzący z woli Wysokiego Nieba, Wysokie Niebo, Bóg na niebie, Władza boża na Ziemi, Wątpiący, Myślący realnie, Ostateczny Klucz, Ostateczny Wschód, Użyźniacz Stepów, Ten, Który trzęsie Ziemią, Ten, Którego Oddech wywołuje huragany, Ten, Który miota ognistymi Kulami, Ten, Który zatrzymuje mróz, Ten, Który zatrzymuje suszę, Niemający Oblicza, Mający Więcej Twarzy od Samego Siebie, Mający Więcej Rąk od Samego Siebie, Ten o najdłuższych rękach, Chroniący swój lud, Występujący pod buńczukiem o 6 ogonach, Przeklinający wrogów, Skłócający swych Wrogów, Łączący swe Sługi, Łączący swych niewolników, Możniejszy niż wszyscy władcy, Bogatszy niż wszyscy kupcy, Mądrzejszy niż wszyscy mędrcy, Świetlejszy niż wszystkie świetliki, Szybszy niż wszyscy biegacze, Sprytniejszy niż wszyscy spryciarze, Cwańszy niż wszyscy cwaniacy, Potężniejszy niż wszyscy mocarze, Dostojniejszy niż wszyscy dostojnicy, Straszniejszy niż wszystkie straszydła, Weselszy niż wszyscy wesołkowie, Odważniejszy niż wszyscy bohaterowie, Najsprawiedliwszy sędzia, Szlachetniejszy niż wszyscy szlachcice, Ten, Którego nie da się opisać, Ten, Którego nie da się ogarnąć, Siła Trzystu Komet, Głupszy od wszystkich głupców, Mający nieograniczoną wolność, Ściągający Podatki, Opiekun Podróżnych, Ten, Którego nie da się określić, Ten, Którego Potęgi nie da się określić, Czysta Moc, Moc i Potęga, Chwała i Sława, Ten, Który powoduje wzrost roślin, Ten, Który powoduje wzrost zwierząt, Kwitnący, Owocujący, Siewca Wiatru, Zbieracz Burzy, Ustalający daty, Znający wszystkie kalendarze, Mogący usuwać dni, Mogący dodawać dni, Ustalający długość dnia, Ustalający długość nocy, Nie potrzebujący odpoczynku, Nie potrzebujący strawy, Obejmujący świat, Wstrzymujący Słońce, Wstrzymujący Księżyc, Wstrzymujący Ziemię, Dzierżca Tarczy, Wieczny, Żyjący zawsze, Wcielony, Cała Energia Wszechświata skondensowana w Jednej Świetlistej Kuli, Promieniotwórczy, Światłoczuły, Powiewotwórczy, Jaśniejący własnym światłem, Jaśniejszy od wszystkich światłości, Przyćmiewający samego siebie, Mnogi i Jedyny, Rzeczywisty, Urojony, Całkowity, Wymierny, Naturalny, Pierwszy, Prosty i złożony, Najczęściej przedstawiany, Niemogący się przedstawić, Niemający żadnych trudności, Ten, Który zjednoczy świat, Ten, Który wychodzi na Sklepienie, Ten, Który dosięga gwiazd, Ten, Który wie, co znajduje się po Drugiej Stronie Świata, Ten, Który wie, co jest w Szeolu, Ten, Który kształtuje Ziemię, Ten, Który kształtuje Niebo, Uświęcający cel, Uświęcający środki, Mający nieskończenie wiele celów, Mający nieskończenie wiele środków, Rozdzielający cele, Rozdzielający środki, Odbierający cele, Odbierający środki, Wiedzący, co jest za rogiem każdej jurty, Znawca odległych lądów, Alegoria wszystkiego, Niezrodzony, Urodzony wcześniej od samego siebie etc. etc.
I inne równie chwalebne tytuły, które nie zostają tu wymienione, lecz o których każdy wierny pamięta i głosi ku jego chwale.

Zobacz też

kalif_wielki_wladca_imperium.txt · ostatnio zmienione: 2017/02/06 13:06 przez patryk