Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


krolewski_bank_kazachstanu

Królewski Bank Kazachstanu

Królewski Bank Kazachstanu
Logo
LokalizacjaAłma-Ata
Rodzaj bankuBank centralny

Królewski Bank Kazachstanu, Royal Kazakhstan Bank- kazachski bank centralny z siedzibą w Ałma-Acie.

Podstawowym celem działalności Królewskiego Banku Kazachstanu (KBK, RKB) jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Bankowi przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Kazachstanu. Do zadań banku należy także: organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie działalności dewizowej, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa i agencji rządowych, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, sprawowanie funkcji nadzoru bankowego, regulowanie działalności na rynku bankowym.

Bank odpowiada przed Królem Kazachstanu. Ustawowymi organami Banku są: Rada Zarządu i Rada Dyrektorów. Rada Dyrektorów składa się z 22 członków: Prezesa NBK, jego zastępców oraz dyrektorów wydziałów Banku. Rada Zarządu NBK składa się z dziewięciu członków.

Zobacz też

krolewski_bank_kazachstanu.txt · ostatnio zmienione: 2012/04/11 20:07 przez patryk