Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


kazachstan

Kazachstan

Królestwo Kazachstanu
Қазақстанy Королевство
Flaga KazachstanuHerb Kazachstanu
FlagaHerb
HymnMój Kazachstan
Ludność15 399 437
Gęstość zaludnienia5,67 osób/km2
Powierzchnia2 717 300 km2
StolicaAstana (kaz. Stolica)
UstrójMonarchia konstytucyjna
Język urzędowyKazachski, rosyjski
WalutaTenge (KZT)
Strefa czasowaUTC +5 do +6
Stosunek do Wielkiego ImperiumNienawistny
Mapa

Kazachstan, państwo w Azji Środkowej i Europie (12% powierzchni), nad Morzem Kaspijskim, graniczy z Rosją, Republiką Zauralską, Republiką Syberyjską i Wielkim Imperium Mongolskim.

Ustrój i polityka wewnętrzna

Kazachstan jest królestwem od 2015 r. (IVE 21 r.). Na czele państwa stoi dziedziczny król, mający prawo inicjatywy ustawodawczej (dekrety), weta i łaski, jest też naczelnym wodzem armii. Władza ustawodawcza należy do Senatu (Mażilisu) liczącego 146 członków, wybieranego podczas wyborów powszechnych (kadencja trwa 5 lat). Wyborcy głosują jedynie na partie polityczne, które po wyborach wyznaczają deputowanych z list kandydatów zgłoszonych przed wyborami. Próg wyborczy wynosi 10%.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, kierowany przez króla. Wybierany jest spośród członków partii rządzącej (król ma prawo mianować do 7 członków rządu) na okres pięciu lat.
Przy niezwykle wysokim odsetku mniejszości narodowych w Kazachstanie funkcjonuje wiele ośrodków kulturalnych, instytucji oraz wydawnictw w językach mniejszościowych (rosyjskim, hebrajskim, jidysz).
W Kazachstanie żywa jest świadomość podziałów klasowych (chłopi, inteligencja, burżuazja), mimo konstytucyjnie zagwarantowanej równości obywateli. Tytuły szlacheckie pełnią wyłącznie rolę honorową.
W Kazachstanie działalność partii o charakterze komunistycznym jest nielegalna.
Specyfiką prawa kazachskiego jest kara „pozbawienia praw do obrony”. Osoba pozbawiona takich praw (np. komunista) nie może oczekiwać pomocy prawnej czy w jakiejkolwiek innej postaci od organów państwa (np. policji), co pozwala na wykonywanie samosądów nad osobami pozbawionymi praw do obrony.

Gospodarka

Niemal w równym stopniu gospodarka Kazachstanu opiera się na przemyśle i rolnictwie. Kraj posiada dość bogate złoża surowców energetycznych (węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, fosforytów, chromu, manganu, srebra i złota. Dzięki ich wydobyciu rozwija się przemysł hutniczy, maszynowy, chemiczny, a rolnictwo dostarcza surowców przemysłowi włókienniczemu i spożywczemu. Oprócz roślin przemysłowych (głównie bawełna, tytoń, buraki cukrowe) uprawia się zboża (pszenicę, jęczmień i owies) , ziemniaki. Spory odsetek upraw prowadzony jest na polach sztucznie nawadnianych. W hodowli dominują owce, bydło, konie, wielbłądy i kozy, a w okolicach większych miast – trzoda chlewna i drób. Z powodu stałego zagrożenia ze strony Wielkiego Imperium Mongolskiego funkcjonuje rozbudowany przemysł zbrojeniowy, z koncernem Mustafar na czele.

Armia

Gwardia
Gwardia Królewska

Osobny artykuł: Armia Kazachstanu

Z powodu ciągłego zagrożenia ze strony Wielkiego Imperium Mongolskiego Kazachstan jest zmuszony do utrzymywania rozbudowanej armii. W jej skład wchodzi stała Armia Kazachska o charakterze zawodowym, poborowa (lub ochotnicza) Milicja oraz wiele organizacji paramilitarnych o charakterze samoobronnym, skupionych w Gwardię Narodową.

Infrastruktura

Osobny artykuł: Transport w Kazachstanie.

Sieć dróg w Kazachstanie jest słabo rozwinięta. Drogi o nawierzchni utwardzonej występują jedynie wokół większych miast, a większość dróg na prowincji to drogi gruntowe.
W porównaniu do słabej sieci drogowej dobrze rozwinięta jest sieć kolejowa. Linie kolejowe łączą każde większe miasto Kazachstanu, a w wielu osadach znajdują się stacje. Często obecność linii kolejowej zapewnia rozwój miejscowości.
Żegluga śródlądowa istnieje praktycznie na jeziorach: Aralskim i Bałchasz oraz na rzece Iszym.

Kultura

Ważną rolę w działalności kulturowej pełnią akynowie, czyli wędrowni literaci-śpiewacy. Przy akompaniamencie tradycyjnych instrumentów wykonują własne lub tradycyjne utwory liryczne lub epickie. Akynowie rywalizują między sobą w zawodach znanych jako ajtys, podczas których prezentują swoje umiejętności.

Demografia

Rabin z dziećmi w Karagandzie
Rabin z dziećmi w Karagandzie
Kazachski pasterz
Kazachski pasterz

Demografia Kazachstanu jest bardzo zróżnicowana. Spośród blisko 16 mln mieszkańców Kazachstanu największe grupy etniczne stanowią Kazachowie –blisko 65% oraz Rosjanie – ponad 25% oraz Żydzi (12%). Islam sunnicki wyznaje 27% społeczeństwa, natomiast wyznawcy prawosławia stanowią 44% (ogólnie chrześcijanie stanowią ponad 59% społeczeństwa). Wielu Żydów i katolików przybyło do Kazachstanu po ustanowieniu monarchii, wtedy też emigrowała znaczna część muzułmanów.

Religie Kazachstanu

  • muzułmanie - 27,8%
  • chrześcijanie - 59,3%
  • inni (żydzi) - 12,9%

Podział administracyjny

Geografia

Ogólne położenie

Zdecydowana większość terytorium Kazachstanu leży w Azji, tylko stosunkowo niewielka część północno-zachodniego Kazachstanu leży w Europie. Przeważająca większość terytorium kraju należy do Azji Środkowej, której Kazachstan zajmuje największą część. Do Kazachstanu należą także południowe obrzeża zachodniej Syberii.

Ukształtowanie terenu

Zachodnią i środkową część Kazachstanu stanowią niziny. Idąc od zachodu jest to Nizina Wschodnioeuropejska, a ściślej rzecz biorąc jej skrajnie południowa część – Nizina Nadkaspijska. Równoleżnikowy pas nizin jest rozdzielony przez południkowe pasmo średnich gór Mugodżarów (południowe przedłużenie Uralu) i stanowiący jego kontynuację na południu płaskowyż Ustiurt. Na wschód od Mugodżarów i Jeziora Aralskiego rozciąga się kazachska część Niziny Turańskiej. W północnej części kraju leży Płaskowyż Turgajski, rozcięty dolinną Bramą Turgajską. Wschodnią część Kazachstanu zajmuje rozległe Pogórze Kazachskie z izolowanymi pasmami gór średnich. Wschodnie pogranicze kraju zajmują góry – zachodnie krańce Ałtaju i Tienszanu. Na północy kraju do Kazachstanu należy południowy skraj Niziny Zachodniosyberyjskiej.

Klimat

Klimat Kazachstanu jest zdeterminowany przez jego położenie w sercu olbrzymiego kontynentu, z dala od oceanu, przez co nie docierają tu masy powietrza morskiego. Klimat kraju jest umiarkowany, suchy, skrajnie kontynentalny. Różnice temperatur lata (do +40 °C) i zimy (do -45 °C) oraz nocy i dnia są nadzwyczaj duże. Lato jest długie i gorące, zima równie długa i mroźna, zaś wiosna i jesień są bardzo krótkie. W centralnej części Kazachstanu opady praktycznie nie występują, na północnych i południowych obrzeżach dochodzą zaledwie do 300 mm rocznie.

Stosunki wodne

Wskutek suchości klimatu Kazachstan należy do krajów cierpiących na niedostatek wody. Sieć rzeczna kraju jest słabo rozwinięta. Częste są rzeki nieuchodzące do żadnego zbiornika wodnego, lecz wysychające w piaskach pustyń oraz rzeki okresowe. Maksymalne stany rzek występują wiosną – w porze topnienia śniegów na stepach.
Większość terytorium państwa należy do bezodpływowego obszaru zlewisk Morza Kaspijskiego (rzeki Ural i Emba), Jeziora Aralskiego (Syr-daria) i jeziora Bałchasz (Ili) i innych, pomniejszych bezodpływowych jezior, w większości zasolonych. Północne pogranicze Kazachstanu należy do zlewni Obu (Toboł, Iszym i Irtysz).

Przyroda ożywiona

Północne obrzeże Kazachstanu leży w strefie lasostepu – na czarnoziemach spotyka się tu zagajniki brzozowo-osikowe, a na piaskach – sosnowe. Poza tym lasy spotyka się tylko wysoko w górach na obrzeżach kraju. Centralny równoleżnikowy pas kraju zajmują stepy – część Wielkiego Stepu eurazjatyckiego. Na południu stepy te przechodzą w półpustynie z dużym udziałem słonych bagien, częściowo pozbawionych roślinności. Na południe od pasa półpustyń leżą pustynie gliniaste i piaszczyste (Kyzył-kum, Mujun-kum), które łącznie zajmują 2/3 powierzchni państwa.
Ten pierwotny układ roślinności został znacząco zaburzony przez człowieka, zwłaszcza w czasach najnowszych. Znaczną część stepów zajęto pod uprawy rolne, które jednak wymagają sztucznego nawadniania.

Galeria

Step zimąStep wiosnąStep
Step kazachski zimąStep kazachski wiosnąStep w okolicach Ałtynu
AłtajStepJurta
Ałtaj KazachskiStep w okolicach AstanyJedna z jurt

Zobacz też

kazachstan.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/24 15:23 przez patryk