Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


armia_kazachstanu

Armia Kazachstanu

Siły Zbrojne Królestwa Kazachstanu to ogólna nazwa wszystkich sił zbrojnych Kazachstanu. W ich skład wchodzi: regularna Armia Kazachska, milicja kazachstanu oraz różnorodne organizacje paramilitarne, zbiorczo określane jako gwardia narodowa kazachstanu. Najwyższym zwierzchnikiem armii jest Król Kazachstanu, a ogólnym dowodzeniem zajmuje się Głównodowodzący Sił Zbrojnych.

Części składowe

Główną częścią Armii Kazachstanu jest Armia Kazachska, czyli wojsko regularne, dzielące się na Wojska Lądowe, Marynarkę Wojenną i Lotnictwo. Milicja oraz Gwardia Narodowa pełnią funkcje pomocnicze, i chociaż organizacyjnie nie są częścią armii, to podlegają Sztabowi Generalnemu Armii Kazachskiej na szczeblu centralnym i lokalnym dowództwom okręgów wojskowych.

Historia

Wraz ze zwycięstwem rewolucji w maju 2015 r. decyzją Króla rozwiązano Kazachską Królewską Armię Rewolucyjną i utworzono Siły Zbrojne Królestwa Kazachstanu. Młoda armia od razu stanęła przed trudnym zadaniem, bowiem już 6 czerwca 2015 r. granicę wschodnią przekroczyły pierwsze mingany Wielkiego Imperium Mongolskiego, rozpoczynając Pierwszą Wojnę Obronną. Po jej zakończeniu w listopadzie 2015 rozpoczęto proces modernizacji i reorganizacji armii, trwający do dzisiaj.

Organizacja

Terytorium państwa podzielone jest na okręgi wojskowe. W każdym okręgu stacjonuje jeden korpus, liczący od zera (brak dużych oddziałów) do sześciu dywizji piechoty i jednej-pięciu brygad kawalerii oraz oddziałów specjalnych i pomocniczych. Dowództwom korpusów podlegają dodatkowo dywizje Milicji danego okręgu (obwodu) oraz Gwardia Narodowa.

armia_kazachstanu.txt · ostatnio zmienione: 2015/06/09 15:45 przez patryk