Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


almanach_wiedzy_o_mongolii

Almanach Wiedzy o Mongolii

Almanach Wiedzy o Mongolii, w skrócie Almanach- największe źródło pisane zawierające informacje na temat świata Mongolian Mercenaries. Pierwsze zapiski pochodzą z 2009 roku. Almanach jest nadal rozwijany przez Mongolopedystów i obecnie (lipiec 2014) składa się z pięciu ukończonych tomów ręcznie pisanych oraz ilustrowanych manuskryptów, do tego tom szósty jest w przygotowaniu.
Każdy tom Almanachu zawiera informacje na temat dowolnie wybranego przez autora zagadnienia, przez co układ tematów jest chaotyczny i nie posiada on spisu treści, co powoduje, że do szybkiego znalezienia informacji potrzebna jest doskonała znajomość całego Almanachu. Na końcu każdego tomu znajduje się lista z wszystkimi Tytułami Kalifa.
Mongolopedia jest elektronicznym odpowiednikiem Almanachu.

Zawartość poszczególnych tomów

Tom I

Strona tytułowa pierwszego tomu stanowi wzór dla każdego kolejnego- pod ilustracją znajduje się tytuł oraz motto: Napisz więc, co widziałeś, i to, co jest, i co potem musi się stać. (Ap 1,19). Kolejne kilka stron przedstawia pierwotne wyobrażenia o Imperium, przez które przebija prostota i prymitywizm formy. Omawiane są następujące tematy:

 • Wyprawy Mongołów do Narni
 • Największy mongolski naukowiec
 • Typowe uzbrojenie mongolskie
 • Oblężenie Szanghaju
 • Mongolskie machiny wojenne (także pierwsze wzmianki o Kawalerii Wschodzącego Słońca)
 • Sprawdzian Gwardii Chana
 • Mongolska gospodarka rolna
 • Gwardzista Chana
 • Szturm Hordy na CKM (dwie panoramy)
 • Chincaj

W tym momencie da zauważyć się zmianę autora, a kolejna kartka sprawia wrażenie dodanej później. Zawiera ona pierwsze koncepcje prostokątnego kształtu świata oraz budowy Sklepienia. Następnie przedstawiona jest teoria Mustafoleusza II i kopalnia fosforytów oraz elektrownie.
Następnie można wyodrębnić część wojskowo-naukowo-administracyjną, w której znajdują się następujące tematy:

 • Marynarka mongolska
 • Mongolski okręt podwodny
 • Katapulta kosmiczna
 • Układ pierwiastków mongolskich
 • Różne teorie budowy świata
 • Armia Imperium (tu opisane są także jednostki długości)
 • Komputer mongolski
 • Wielki Churał i podział administracyjny Imperium
 • Gospodarka
 • Karta praw wiernego i niewiernego
 • Poczta mongolska
 • Pieniądz
 • Mongolscy Assasyni
 • Szamani
 • Ubiór
 • Pismo mongolskie

Kolejna część pierwszego tomu porusza najróżniejsze, czasami odległe tematycznie kwestie, a wśród nich:

 • Algorytm Mohammeda Mustafy Szamana
 • Żarty mongolskie
 • Architektura Imperium
 • Fauna Imperium
 • Choroby
 • Ułan Bator
 • Karta Praw Podstawowych Kalifa
 • Mongolski Assasyn w akcji
 • Koszykówka mongolska
 • Najnowsze wynalazki i nowinki techniczne
 • Wielka Pompa

Tom I zawiera też niezwykle cenne, pierwsze wersje tekstów dwóch pieśni:

 • Gaude Mater Mongolia
 • Przyjechał Wołko

Ostatnie dwa fragmenty wyraźnie są dziełem innego autora, lecz stanowią ważne źródło wiedzy na dane tematy:

 • Struktura społeczna Imperium
 • Pozyskiwanie niewolników

Tom II

Strona tytułowa II Tomu nawiązuje do poprzedniej części Almanachu. Ciekawostką z pewnością jest fakt, że całość jest dziełem jednego autora. Ten tom posiada także barwne ilustracje, co należy do rzadkości. Zgodnie z kolejnością tematów, zawarte następujące rozdziały:

 • Wołko Kołko 666
 • Mongolskie jednostki masy
 • Opera „Kalif”
 • JESTEŚ GŁUPSZY OD SAMEGO SIEBIE- pierwszy obrazek o takiej treści, porusza swoim realizmem i głębokością treści, stanowi niedościgniony wzór do naśladowania,
 • Flora Mongolii

Następnie można wyodrębnić część poświęconą grom i rozrywce:

 • Szachy mongolskie
 • Brydż mongolski
 • Oddaj mu swoje honory

Kolejne fragmenty poświęcone są różnorodnym tematom:

 • Jurty piętrowe
 • Mongolskie sztandary i inne oznaki bojowe
 • Łopatkowiec
 • Podstawowy szyk armii Imperium do rozgrywania walnych bitew
 • Ajmaki Imperium- główna część tej części Almanachu. Zawiera dane (ludność, powierzchnia, stolica) na temat każdego ajmaku Imperium oraz barwną ilustrację flagi ajmaku.
 • Prowincje Imperium- jak wyżej, lecz odnośnie prowincji,
 • Sztandary bojowe różnych formacji- kolejny fragment zawierający barwne ilustracje,
 • Wnętrze jurty
 • Stopnie wojskowe w Gwardii Chana
 • Mongolski system podatkowy
 • Jeźdźcy Mongokalipsy- nieukończone dzieło, przedstawiające 3 z 6 jeźdźców zwiastujących koniec świata,
 • MongoMory
 • Kanon sztuki mongolskiej
 • Kuchnia mongolska
 • Mackonogi
 • Najdalszy zasięg wypraw mongolskich i ich skutki
 • Wszechświat i Sklepienie
 • Mohammed Mędrzec- przedstawienie doświadczenia z marchwią i wodą oligoceńską,
 • Krzyżówka- element rozrywkowy,
 • Rasy, klasy zawody (MM:tOT)- materiał dodatkowy do tOT, przedstawiający wszystkie dostępne rasy i klasy wraz z premiami umiejętności; Almanach kończy się na Chińczyku-Magu.

Tom III

Tom III jest największy pod względem objętości ze wszystkich tomów. Powoli zauważa się zmianę celu istnienia Almanachu- zamiast źródła wiedzy o Imperium staje się zeszytem koncepcyjnym zawierającym dane z gier Kalisoftu, takich jak MM czy K&K.

 • Początek jest kontynuacją rodziału Rasy, klasy, zawody (MM:tOT)- od Chińczyka-Żeglarza do Szeolity-Zeloty.
 • Żydoblin- piewsze przedstawienie Żydoblina w sztuce.
 • Arcydobliny
 • III Tom Almanachu zawiera także kilka scenariuszy dzieł scenicznych, takich jak musicale i opery. Zawarte też one są następnej części Almanachu, której rozdziały noszą nazwy:
 • Musical Wołko- kostiumy- ilustracje barwne
 • Walet kierowy- operetka tragiczna w 3 aktach
 • Walet kierowy- libretto
 • Kalifie, Kalifie- pieśń
 • Jesteś głupszy o samego siebie, po raz drugi- interpretacja znanego już motywu autorstwa kogoś innego, niż w II Tomie
 • Fraszki

Kolejna część Almanachu zdominowana jest przez materiały do gry K&K. Projekt nigdy nie został ukończony, ale zdobyte doświadczenia pozwoliły na opracowanie systemów K&K 2, K&K Reworked oraz wpłynęły na ostateczny wygląd K&G. Rozdziały poświęcone grze to:

 • Ogólne założenia
 • Typy jednostek
 • Drzewka technologii

„Instrukcje” do K&K przedzielone są kilkoma informacjami nt. Drugiego Świata:

 • Mohammed Tsorgin- nota biograficzna bohatera Galloighfar z VI w. 2.s., Mohammeda Tsorgina.
 • Fauna Drugiego Świata- zarys- Fororak, Ścierwojad, Zębacz, Brzytwiak
 • Kulty Drugiego Świata- pierwsze informacje nt. religii wyznawanych w Drugim Świecie

Następnie powraca temat K&K:

 • Zespoły badawcze
 • Karty, tereny, dyplomacja

Część autorsko-koncepcyjna:

 • Czołg KT-1
 • Sonet autorski
 • Czy to szaman, czy niewolnik
 • Mkną ze śmiercią w korowodzie…- monumentalne, dwustronicowe dzieło ilustrujące poprzedzający je wiersz
 • Kawalerzyści kazachscy
 • Kalifizm- diagram ilustrujący hierarchię bóstw i pozostałych istot
 • Zbrodnia to niesłychana…- krótka opowiastka o zbrodni i karze
 • A wszystko to…- klasyczna gra słów opatrzona ilustracją
 • K&K- doktryny
 • Mały poradnik: 100 sposobów na pozbycie się niewiernego- sposób 1.- seria będzie z rzadka ciągnęła się do końca tomu, choć mimo ambitnego tytułu ukazanych zostało 8 sposobów, w tym ostatni w IV Tomie. Autor poradnika nie jest autorem pozostałej części Almanachu
 • Cuda IV Ery- ryciny przedstawiające 10 cudów świata
 • Mały poradnik- sposób 2.
 • W naszej wiosce już o rana
 • Tarot mongolski- prezentacja talii kart
 • Mały poradnik: sposób 3. i 4.
 • Kalendarz, historia świata po wielkim zamachu- kalendarium obejmuje okres od Wielkiego Zamachu do końca października 2013 r.
 • K&K- listy jednostek
 • Mokra Cykada
 • Legenda o tugrikowym krzewie
 • Mały poradnik: sposób 5.
 • K&K- jednostki Kazachstanu i IV Rzeszy
 • Kameralna orkiestra wystawiająca operę Kalif- laureat Mongol Special Award
 • Wesoła pieśń karnawałowa
 • Chór przechrztów kujący broń
 • Mały poradnik: sposób 6
 • Dorf- samochody Kazachstanu
 • Flota Kazachstanu- wybrane okręty
 • Mongolscy hakerzy
 • Ballada o centaurze Makarym i upadku Narni- najdłuższe pojedyncze dzieło zapisane w Almanachu, składa się z ponad 50 strof i pozostaje nieukończone.
 • Mały poradnik: sposób 7.
 • System społeczny krajów na prawym brzegu Filipu
 • Legenda o krnąbrnym chanie
 • Fraszki
 • Machiny miotające- Szymperium
 • Sposoby jazdy na Mackonogu
 • Herb Szymperium
 • Mackonóg bombowy
 • Szymperium- wczesna piechota (ok. 30 r. 2.s.)
 • Flota Kazachstanu- rzuty z góry wybranych jednostek
 • Hymn Szymperium
 • Piechota Tomalii
 • Opowieść o pysznym podróżniku
 • Jesteś głupszy od samego siebie mój drogi Kracyku- pierwsze użycie specjalnej pieczątki, która z czasem stała się symbolem ruchu Mongolopedystów
 • Zamek w Tomalii- wizja mongolska
 • Qui Qui Qui- znajdź 3 błędy
 • Astanianka
 • Udoskonalony projekt wielkiej pompy
 • Przemiana w kawkę- zaklęcie, którym władają Wyznawcy
 • Pejzaż stepowy z drogą, kurhanem i Wieżą
 • Mongolska wyrzutnia rakiet
 • 366 Chwalebnych Sztandarów- mimo nazwy, widnieją na nich Wielkie Tytuły.

III Tom zakończony jest wierszem- Drogi w dal biegną i nie mają końca.

Tom IV

Czwarty Tom Almanachu jest najkrótszy ze wszystkich, lecz jednocześnie pierwszym, w którym zastosowano papier lepszej jakości, zwiększający czytelność ilustracji. Na stronie tytułowej po raz pierwszy pojawia się Jesteś głupszy od samego siebie, nawet na początku Almanachu.

 • Strona pierwsza zawiera aż 3 tematy: nabór ochotników do oddziału saperów, prawa naturalne oraz rebus z konceptem.
 • Naadam- gra przeglądarkowa Almanachu- podano tu zasady tej emocjonującej i wciągającej gry, będącej rozwinięciem Race over Mongolia. Plansza ciągnie się przez kilka kolejnych stron.

Następne kilka tematów jest przeplatane fraszkami.

 • K&K- jednostki
 • Mały poradnik: sposób 8.
 • Dawno temu w Grecji
 • Jesteś głupszy od samego siebie, nawet na planie okręgu
 • K&K- jednostki c.d.
 • MM OS- pierwsze założenia systemu operacyjnego w stylistyce MM
 • Baza podniebna- tajna broń lotnictwa Kazachstanu
 • Flota turecka- sylwetki i dane okrętów
 • Siedem mongolskich cudów świata oraz Siedem mongolskich cudów świata, nie licząc Kalifa
 • Niewierni w Wielkim Imperium Mongolskim- kompletne studium nt. egzaminu na wiernego, spisane przez autora wszystkich pozostałych notatek dotyczących niewiernych.
 • Poezja awangardowa

Następna część Almanachu została spisana przez innego niż reszta autora, znanego już z informacji nt. niewiernych.

 • Futbol mongolski
 • Przyśpiewki mongolskie
 • Jesteś głupszy od samego siebie, nawet w szabat
 • Bankomat mongolski

Almanach kończy się rozdziałem Rodzaje dróg w Wielkim Imperium Mongolskim.

Tom V

Strona tytułowa V Tomu Almanachu jest innego autorstwa, niż pozostałe. Pierwsze rozdziały księgi także zostały spisane przez innego niż zwykle autora, a są to:

 • Jaśnie ociemniały zgubił swe sandały- ilustracja znanej fraszki
 • Demokratyczna koszykówka

Następna część jest mozaiką różnych tematów spisywaną przez różnych autorów.

 • Kawaleria wschodzącego słońca
 • Fraszki
 • Fraszeczki mongolutkie
 • Overlords&Dragons- ambitny projekt, nieukończony, lecz zmiany systemowe zostały włączone w MM 2
 • Cyberwojna- atak Kazachstanu na Mongosieć
 • Jesteś głupszy od samego siebie, nawet w mikołajki!
 • Poemat pastoralno-jasełkowy o Wołku- Dzyń, dzyń, dzyń!
 • Flota Rep. Tureckiej
 • Żydongoł
 • Antykalif
 • Pozdrowienia z Mongolii
 • Logo Mongosieci
 • Wydarzenia historyczne 2.s.
 • Kazachskie twierdze
 • JGOSS, nawet w nowy rok!
 • Cyberwojna c.d.- ta opowieść nigdy nie została ukończona
 • Biurokracja Imperium
 • Karta z niespodzianką
 • Gildia Dobroradców
 • System prawny Kazachstanu
 • Ballada o trzech chanach
 • Księga Zmongolonych- przykłady mongolskich motywów wg kanonu staroegipskiego
 • Pieśń o uczciwym chanie
 • JGOSS, nawet w walentynki!

Cechą charakterystyczną V Tomu są obrazki JGOSS powtarzające się w przypadku pewnych dat, dlatego można określić, w jakim okresie powstawały dane fragmenty tekstu.

 • Ballada o Öndorchanie Najgłupszym- Ten artykuł zasługuje na medal
 • Chiński znak
 • Armia Kazachska- indywidualne wyposażenie żołnierza
 • Metro w Ałma-Acie
 • Lasafaryzm- religia Tomalii
 • JGOSS, nawet w Wielkanoc!
 • Legenda o kulach, szufladach i Kalifie
 • Koszula z Grzywy Jednorożca
 • Improwizowana legenda o potędze Kalifa i o tym, jak niewierni sczezną w nieszczęściu, stanowiąca kontynuację legendy o trzech Mohammedach- …mających magiczną podkowę, którą pierwszy Mohammed znalazł, drugi podniósł, a trzeci wziął ze sobą…
 • MM:tSW- Talenty Rasowe
 • Przykłady flag i sztandarów państw II Świata
 • Domostwa i wsie, Milicja Kazachstanu, Strój Tomalian, Bębny Zagłady- krótkie wpisy dotyczące różnych tematów
 • Anarchiści
 • Pismo Hotcheach
 • Lekcja anatomii Doktora Mohammeda
 • Podział administracyjny Imperium w 2.s.
 • Demografia 2.s.
 • Burmarghan
 • Opowieść o przybyciu Kalifa
 • Gremlińska bulwa
 • Dwunastka
 • Struktura społeczna i wojskowa Leonii
 • Handel Leonii
 • Rzesza
 • Banat
 • Delta Filipu
 • Talenty Klasowe
 • Opowieść o bohaterach
 • Krigstad- krasnoludzka gra w kości
 • Haiku mongolskie
 • Mistrzowie wojny- krasnoludzka gra karciana
 • Pisma 2.s.
 • V fal kolonizacji
 • Kilka fantastycznych bestii
 • Zwyczaje pogrzebowe 2.s.
 • Na zakończenie tego tomu…

Tom VI

Zobacz też

almanach_wiedzy_o_mongolii.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/26 18:27 przez patryk