Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bunczuk

Buńczuk

271px-bunchuk.jpg
Buńczuk
white_sulde_of_the_mongol_empire.jpg
Yoson Kholt Tsagaan Tug
emgj.jpg
W tle widoczny buńczuczny z buńczukiem o dziewięciu ogonach Wielkiego Chana

Buńczuk (Tuk)- drzewce zakończone kulą lub grotem, ozdobione końskim włosiem.

Buńczuk stanowił symbol władzy w armii mongolskiej i tureckiej oraz wojskach tatarskich i kozackich. W XVII w. upowszechnił się w wojskach Rzeczypospolitej w wyniku orientalizacji znaku hetmańskiego. Dziś używany w formacjach odwołujących się do tradycji kawaleryjskich.

W Wielkim Imperium Mongolskim buńczuki są symbolami władzy i pozycji społecznej. Dżasak może występować pod buńczukiem o jednym ogonie, chan o dwóch ogonach, gubernator o trzech, a Kalif występuje pod buńczukiem o sześciu lub dziewięciu ogonach.

Specjalnym symbolem władzy Kalifa jest Yoson Kholt Tsagaan Tug, czyli Dziewięć (Podstawowych) Białych Buńczuków. Jest to dziewięć specjalnych buńczuków, przy czym jeden środkowy jest większy niż pozostałe. Buńczuki te są ustawiane przed budynkiem (namiotem), w którym obecnie znajduje się Kalif.

Podczas pokoju nosi się buńczuki z białymi, a podczas wojny z czarnymi ogonami.

Zobacz też

bunczuk.txt · ostatnio zmienione: 2015/06/18 21:38 przez patryk