Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


chan

Chan

Chan- tytuł używany przez władców Wielkiego Imperium Mongolskiego, a w Trzecim Świecie także innych władców Azji Środkowej. Obecnie tytuł chana przysługuje zarządcom ajmaków.

Do podstawowych zadań chana należy utrzymywanie porządku w ajmaku i ściąganie podatków z podległych ajmakowi somonów. Do ich zadań należy także utrzymywanie w dobrym stanie dróg i mostów w ajmaku. Chan dowodzi także pospolitym ruszeniem podległego mu ajmaku podczas wyprawy wojennej. Chanowie sprawują także sądy dotyczące drobnych spraw w swoich ajmakach. W poważnych sprawach, takich jak morderstwo, rozbój lub zdrada stanu, odwołują się do sędziego ajmaku (Dżagurczi).

Chanowie ajmaków wybierani są dożywotnio na zjazdach miejscowej szlachty (kurułtaj ajmaku). Teoretycznie każdy ze szlachetnie urodzonych może zostać chanem, jeśli zjazd uzna go za najlepszego kandydata, w praktyce na nowego chana wybiera się najlepszego kandydata z członków rodu zmarłego. Każdy kandydat musi uzyskać aprobatę i błogosławieństwo Wielkiego Chana przed objęciem urzędu. Wielki Chan wybiera nowego chana w przypadku braku zgody wśród możnowładców lub niezaakceptowaniu wybranego kandydata. W każdej chwili Kalif może odwołać lub mianować nowego chana.

Symbolem władzy chana jest Buńczuk o jednym ogonie oraz pieczęć.

Zobacz też

chan.txt · ostatnio zmienione: 2016/02/01 19:13 przez patryk