Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pierwszy_swiat

Pierwszy Świat

Pierwszy Świat- określenie obejmujące Wszechświat stworzony przez Kracyka tuż po swoim wyłonieniu się z Anarchii. Także jednostka rachuby czasu obejmująca okres jego istnienia.

Historia

Powstanie

Pierwszy Świat został stworzony przez Kracyka po tym, jak ten wyłonił się z przedwiecznej Anarchii. Został stworzony poprzez słowa Kracyka. Prawdopodobnie składał się z jednej planety (Twojej Starej, Ziemi) i otaczającej ją atmosfery. Planeta miała kształt prostokąta.

Upadek

Pierwszy Świat istniał około 6060 lat, przy czym 6000 z nich przypada na Okres Dobrej Ciemności, a reszta na Okres Złej Ciemności. Ostatnie sześć dni świata należy jednak do Okresu Słońca.
Przyczyną upadku Pierwszego Świata był bunt Juda i wojna między Mongołami a Wyznawcami. Po Bitwie pod Murami Gehenny został on zburzony przez bogów, którzy na jego miejsce wznieśli Drugi Świat.

Geografia

Nie znane są wymiary Pierwszego Świata. Wiadomo, że znajdowały się tam stepy Talsegreh- miejsce, gdzie zamieszkali ludzie. Na wschód od nich znajdowało się morze, na którym były Wyspy Bogów. Na zachód od Talsegreh płynęła rzeka Jordan, gdzie na jej brzegu Jud wybudował twierdzę Gehennę. Na północny zachód od stepów leżały góry Ałtaj.

Jedyna znana mapa Pierwszego Świata, która pokazuje jedynie część znaną z opowieści.

Demografia

Nie jest znana nawet szacunkowa liczba ludności Pierwszego Świata. Poza Wyznawcami oraz Mongołami był zamieszkany przez inne nieznane ludy, różniące się kolorem skóry czy posturą. Jedyną wskazówką jest opowieść o bitwie pod Gehenną: według kronik, poległo tam około 295 mln (sic!) Mongołów. Wynika z tego, że musiało być ich więcej, jako że wygrali bitwę. Dane z początków Drugiego Świata mówią o 100 tys. Mongołów na kilka lat po bitwie.

Flora i fauna

Flora Pierwszego Świata pozostaje zagadką. Z powodu niewielkiej ilości światła rośliny musiały być przystosowane do fotosyntezy z udziałem światła odległych gwiazd, za co mogły odpowiadać inne niż chlorofil związki chemiczne. Nie musiały więc być zielone.
Wiadomo, że w Pierwszym Świecie żyły odpowiedniki różnych gatunków bezkręgowców, ptaków, gadów, płazów, ryb i ssaków (w tym bydła i koni), jednak z uwagi na inne warunki środowiska musiały to być zupełnie nieznane gatunki tych gromad. Istnieje hipoteza, że w Pierwszym Świecie inne niż ssaki gromady były dominującymi.
Podczas Okresu Złej Ciemności pojawiło się wiele bestii, należących do bliżej nieokreślonych gromad. Prawdopodobnie mogły być to nieznane gady.

Klimat

Nie ma żadnych informacji na temat klimatu Pierwszego Świata. Mimo wiecznej ciemności (poza odległymi gwiazdami na nieboskłonie nie było innych ciał) nie istnieją przekazy świadczące o niskich temperaturach lub pokryciu całej planety śniegiem. Powietrze musiało być ogrzewane innymi sposobami. Jedna z hipotez mówi o gorącym powietrzu wydobywającym się z wielu wulkanów, które potem rozchodziło się po całej planecie.
Opady prawdopodobnie odpowiadały odpowiednim dla danych biomów ilościom opadów dzisiaj, tzn. na Talsegreh padało tyle, co na dzisiejszych stepach.

Źródła

Podstawowymi źródłami wiedzy na temat Pierwszego Świata są przekazy ustne i dzieło będące ich spisaniem, czyli Kroniki Mongolii. Prawdopodobnie możliwe jest przeprowadzenie wykopalisk, jednak warstwa Pierwszego Świata znajduje się zbyt głęboko pod powierzchnią, by jakikolwiek zespół badawczy podjął się tego zadania.

Zobacz też

pierwszy_swiat.txt · ostatnio zmienione: 2011/12/11 17:09 (edycja zewnętrzna)