Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


rachuba_czasu_w_mongolii

Rachuba Czasu w Mongolii

W Wielkim Imperium Mongolskim używa się jednej rachuby czasu, opracowanej przez Mohammeda Astronoma, choć wielu utrzymuje, że spisał on jedynie polecenia Kalifa (zobacz: Ustalający daty, Znający wszystkie kalendarze). Dzieli ona czas na: Ery, Światy, Okresy, lata, miesiące, tygodnie, dni, godziny, minuty i sekundy.

Ery

Era jest długim okresem czasu, zaczynająca i kończąca się ważnym wydarzeniem. Czas podzielony jest na cztery Ery. Pierwsza Era rozpoczęła się Stworzeniem Świata, a skończyła narodzinami Czyngis-Chana. Nazywana jest też Dawną bądź Zamierzchłą Erą, Erą Bogów. Druga Era to Era Pierwszego Imperium. Trwa od (daty buszmeńskie) 1162 (IIE 1r.) do 1368 (IIE 207 r.), kiedy to Imperium rozpadło się (symboliczna data utraty Chin). Trzecia Era nazywana jest Erą Upadku, gdyż Mongolia pogrążyła się wtedy w anarchii i słabości. Niektórzy utrzymują, że trwa do dziś. Inni twierdzą, że obecnie nastała IV Era, Era Odrodzonego (Drugiego) Imperium, kiedy to Mongolia odbuduje swoją potęgę. Według zwolenników tej teorii miała się ona rozpocząć Narodzinami Urodzonego Wcześniej od Samego Siebie w IIIE 626 r.

Światy

Zgodnie z nazwą, podczas istnienia świat miał trzy różne formy. Pierwszy Świat istniał od Stworzenia do końca Wielkiej Wojny. Podobny był do obecnego, tylko młodszy w formie. Drugi Świat powstał, by Wyznawcy już nigdy nie zagrozili innym ludom, został jednak przez nich zniszczony. Wtedy bogowie utworzyli Trzeci Świat, podobny do Pierwszego, który trwa do dziś.

Okresy

Związane są z rodzajem światła i obecnością ciał niebieskich. Od początku świata istniał Okres Dobrej Ciemności, kiedy to jedynie gwiazdy oświetlały ziemię. Podczas Buntu Juda, zatruł on ciemność, powodując początek Okresu Złej Ciemności. Podczas Bitwy pod murami Gehenny Bator wybłagał pomoc przeciwko Wyznawcom, rozpoczynając Okres Słońca, trwający do dziś.

Prosta oś czasu pokazująca Ery, Światy, Okresy. Proporcje pozostały niezachowane.

Podawanie daty

Oficjalnie datę powinno podać się wraz z wszystkimi jej przyporządkowaniami, np. IE o.S. 2.s. 45 r. Najpierw podaje się Erę (IE, IIE, IIIE, IVE), później Okres (o.d.C., o.z.C., o.S.), Świat (1.s.,2.s., 3.s.) i na końcu rok, miesiąc itd. Z racji tego, że niektóre Światy i Okresy zawierają się w jednej Erze, nie jest ona wymagana do określenia daty. Jednak taka data liczy się od momentu rozpoczęcia danego nadrzędnego przedziału czasu. Na przykład data 2.s. 1345 r. oznacza rok 1345 po utworzeniu Drugiego Świata, czyli IE 7945 r. (7945 rok od początku Pierwszej Ery).

Inne jednostki czasu

W celu uporządkowania dat, w szczególności wydarzeń trwających w pewnym okresie czasu często wprowadza się pojęcie wieku. Wiek odpowiada 100 latom, tak jak na Zachodzie. W taki sam sposób korzysta się z tysiącleci. W tym przypadku czas także można liczyć od początku świata lub od początku dużej jednostki rachuby czasu (Świata, Okresu lub Ery), na przykład XVII wiek Drugiego Świata to lata 1601-1700 2.s., co odpowiada latom 7661-7760 IE, czyli okres ten przypada na LXXVII i LXXVIII wiek Pierwszej Ery.

Długość jednostek czasu

Każda Era, Okres i Świat trwał przez inny okres czasu. Poniższa lista pokazuje ich długość:

Zobacz też

rachuba_czasu_w_mongolii.txt · ostatnio zmienione: 2012/01/18 13:19 (edycja zewnętrzna)