Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


falszowierni

Fałszowierni

Fałszowierni, Święte Zgromadzenie Wolnych Mongołów Nie Podatnych na Kłamstwa Urzędników- ruch heretycki w kalifizmie, aktywny w XII w. 2.s. Zapoczątkowany został przez jednego z niższych rangą urzędników, Argartana Danergdyna. Jego głównym założeniem było całkowite odrzucenie wiary w Kalifa jako wymysłu urzędników i szamanów, mającego na celu utrzymanie władzy nad ludem oraz powrót do tradycyjnego kultu bóstw i przodków. Działalność Fałszowiernych doprowadziła do Wojny Trzech Błękitów, w trakcie której zginął przywódca heretyków i większość jej wyznawców.

Powstanie ruchu

W 1154 r. podczas corocznego egzaminu urzędniczego na wyższą rangę w systemie biurokracji państwowej jeden z kandydatów, prosty urzędnik pochodzący z Cheineej,niewielkiego miasteczka na zachodzie Imperium, Argartan Danergdyn został odrzucony przez urzędnika prowadzącego egzamin. Zrażony tym stanem rzeczy postanowił udać się do Ułan Bator w celu złożenia skargi przed obliczem władcy. Podróż do stolicy zajęła mu 31 dni. Na miejscu został potraktowany niezwykle szorstko i wyrzucony z Pałacu. Jeszcze tego samego dnia zaczął głosić na ulicach miasta, że Kalif nie istnieje- jest jedynie wymysłem grupy wysoko postawionych urzędników oraz szamanów, mających na celu zastraszyć i zmusić do posłuszeństwa społeczeństwo. Sam Argartan pisał w Sekrecie Uświęconych- późniejszej świętej księdze Fałszowierców- o doznaniu wizji Monga, przekazującego mu prawdę o Kalifie i misję upowszechnienia tej wiedzy.
Nie wiadomo dokładnie, dlaczego Argartan nie został zlikwidowany przez Gwardię Chana od razu po rozpoczęciu działalności- z późniejszych źródeł możemy podejrzewać, że został uratowany przez cudzoziemskiego maga, pochodzącego z Kazachstanu Seryna Śliskiego. Prawdopodobnie roztoczył on zaklęcie niewidzialności nad sobą i urzędnikiem, po czym razem opuścili stolicę przez magiczny portal. Seryn do końca działalności Argartana pozostał jednym z jego najbliższych współpracowników.

Działalność

„Prorok” nowo powstałego ruchu i jego kompan zaczęli głosić powrót do wiary przodków na prowincji w zachodniej części Imperium. Największe poparcie zyskali wśród niższych urzędników i chanów kilku nielicznych ord. Większość mieszkańców państwa stanowczo odrzuciła głoszoną naukę, a sami głosiciele nierzadko uchodzili z życiem jedynie dzięki magii.
Pod koniec 1154 r. liczba wyznawców zebranych przez Argartana wynosiła ok. 3 tys. ludzi. Z racji surowej zimy w obozie zaczęło brakować żywności. Wtedy prorok (prawdopodobnie za namową Seryna, który działał w interesie Kazachstanu) podjął decyzję o przypuszczeniu rabunkowego ataku na pobliskie ordy. Zginęło ok. 500 pasterzy zabitych przez ludzi Argartana. Fałszowierni zaczęli żyć z rozboju. Taka sytuacja była nie do przyjęcia dla Kalifa. Wysłany w pogoń oddział 400 Gwardzistów Chana zgubił drogę w magicznej mgle, wytworzonej przez Seryna. Wyznawcy, chcąc zgubić pościg, przekroczyli granicę Kazachstanu. Zatrzymani przez patrol jeźdźców podali się za uchodźców z Imperium. Przydzielono im przewodników i pozwolono spędzić resztę zimy na pastwiskach w głębi kraju. Sam prorok wraz z Serynem zostali wezwani przed tron królewski. Dotarli do Astany 24 lutego 1155 r. Nie znamy tematu rozmów między królem Kazachstanu, a przywódcami ruchu. Wiadome jest, że w tym samym dniu do stolicy dotarły wieści o najeździe mongolskim na przygraniczne osady. Mongołowie poszukiwali zbiegów oraz mścili się za udzielenie schronienia heretykom. Te wydarzenia doprowadziły do Wojny Trzech Błękitów.

Wojna Trzech Błękitów i koniec istnienia ruchu

Wielu wyznawców ruchu wzięło udział w wojnie toczącej się w latach 1155-1159. Szacuje się, że w walce zginęło 70% heretyków. Oddziały Fałszowierców były szczególnie okrutnie traktowane przez Mongołów- wszyscy jeńcy byli zabijani przez szamanów straszliwą klątwą. Przywódcy ruchu zostali osaczeni w Ałma Runie w lipcu 1159 r. Seryn Śliski próbował najpierw zbiec z oblężonego miasta, a potem przejść na stronę Mongołów. Obiecał, że w zamian za uniewinnienie przyprowadzi im Argartana. Został jednak zabity przez Gwardzistów. Sam Argartan zginął na ulicach miasta, gdy wojska mongolskie sforsowały bramy. Wraz ze śmiercią głównych przywódców ruch uległ rozbiciu.

Zobacz też

falszowierni.txt · ostatnio zmienione: 2015/05/09 11:57 przez patryk