Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:k_k3jednostkilista

Lista jednostek K&K 3

Strona ta zawiera listę wszystkich jednostek dostępnych w grze planszowej Khans&Kings 3. Jednostki są uszeregowane według frakcji. Jednostki neutralne mogą być rekrutowane wtedy, gdy gracze spełnią warunki ich rekrutacji (będą posiadać odpowiednią prowincję lub nastąpi właściwe wydarzenie). Wyjątkiem jest Milicja oraz Uzbrojeni Mieszkańcy, którzy nie mogą być rekrutowani, a zostali umieszczeni, gdyż w niektórych alternatywnych zasadach neutralne prowincje lub gracze zarządzający pomniejszymi frakcjami mają do nich dostęp.

Każda jednostka posiada następujące cechy:

  • Nazwa jednostki
  • Atak. Określa bazową skuteczność ataku jednostki, podczas walki powiększoną o rzut k4 oraz premie.
  • Obrona. Określa bazową skuteczność obrony jednostki, podczas walki powiększoną o premie.
  • Stan. Określa stan liczebny jednostki. Jeśli spadnie do poziomu Niechęci, jednostka wycofa się z walki.
  • Niechęć. Jest miarą morale jednostki. Im niższa, tym dłużej jednostka będzie walczyć, nie zważając na straty.
  • Szybkość. Ilość punktów ruchu, jakie posiada jednostka.
  • Koszt. Ilość surowców, jakie należy wydać, by ją zrekrutować.
  • Premie. Wszystkie premie i specjalne zdolności danej jednostki.
  • Wymagania. Budynki bądź prowincje niezbędne do rekrutacji.
  • Żeton. Ilustracja żetonu jednostki, co pozwala na szybką identyfikację.

Imperium

NazwaTypAtakObronaStanNiechęćSzybkośćKosztPremieWymagaŻeton
Mongolska ordaLekka kaw.2016832 ŻYW+50% Ataku na Stepie-mongolska-orda.jpg
Mongolscy łucznicy konniLekka kaw.42261033 ŻYW
2 DRE
1 MET
+3 do Ataku vs. Lekka piechotaJurtowiskomongolscy-_eucznicy-konni.jpg
Mongolscy piechurzyLekka piech.3218813 ŻYW
1 DRE
1 MET
-1 do Obrony przeciwnika-mongoliapiechurzy.jpg
Mongolscy łucznicyŁucznicy3118714 ŻYW
2 DRE
+2 Ataku vs. Lekka piechota-mongolscy-_eucznicy.jpg
GarnizonŁucznicy4418614 ŻYW
2 DRE
2 MET
-50% Ataku i Obrony podczas ataku
+50% Ataku i Obrony podczas obrony
Twierdzamongolski-garnizon.jpg
InżynierowieWsparcie1014714 ŻYW
2 MET
3 ZŁO
+14 Ataku vs. Twierdze
+2 Obrony jednostek w podprowincji w sąsiedztwie Twierdz rywala
+8 Ataku Mach. Obl. w podprowincji
Warsztatmongoliain_-ynierowie.jpg
Mongolscy saperzyWsparcie00453012 ŻYW+k4 Ataku podczas ataku na Twierdze-mongoliasaperzy.jpg
Mongolscy szamaniWsparcie0114514 ZŁO+4 do Stanu wybranej jednostki w podprowincjiŚwiątyniamongoliaszamani.jpg
KatapultaMach. Obl.4114614 DRE
2 ZŁO
1 MET
+300% Ataku vs. Twierdza
-2 Obrony Twierdzy
Warsztatmongoliakatapulta.jpg
BalistaMach. Obl.6118814 DRE
3 ZŁO
3 MET
+200% Ataku vs. Twierdza
+100% Ataku na Stepie i Polach
-1 Obrony Twierdzy
Warsztat
Kuźnia
mongoliabalista.jpg
Wyrzutnia rakietMach. Obl.51201014 ŻYW
4 ZŁO
2 DRE
+2k4 Ataku podczas ataku
Zasięg 1
-1 Obrony Twierdzy
Kuźnia
Warsztat
mongoliawyrzutnia.jpg
Mongolscy ciężcy łucznicy konniCiężka kaw.9426836 ŻYW
4 DRE
3 MET
+3 Ataku vs. Lekka PiechotaKuźnia
Strzelnica
mongolia-cie_-ki_ueucznik.jpg
Kawaleria Wschodzącego SłońcaCiężka kawaleria6324838 ŻYW
6 DRE
2 ZŁO
+4 Ataku na stepie i polach Jurtowisko
Kuźnia
mongoliakawaleriawschodzacegoslonca.jpg
Gwardia ChanaElita105241410 ŻYW
4 DRE
4 MET
6 ZŁO
+50% Ataku na Stepie
+1 Szybkości na Stepie i Polach
Pałacmongolia-gwardia.jpg
MackonógLatające3320558 ŻYW
4 ZŁO
+3 do Ataku vs. Piechota i KawaleriaZagroda Mackonogówmongoliamackonog.jpg
Mackonóg bojowyLatające64288610 ŻYW
4 ZŁO
4 MET
+50% Ataku vs. Piechota i Kawaleria
-1 Obrony Twierdzy
Warsztat
Zagroda Mackonogów
mongoliamackonogbojowy.jpg
Nizdeg-ChorchojLatające4318374 ŻYW
4 ZŁO
4 MET
Ignoruje Obronę wroga
Nie atakuje Latających i Lotnictwa
Zagroda Mackonogów
Strzelnica
mongolianisdegchorchoj.jpg
Lekka dżonkaOkr. Drewn.3418654 DREŁadowność 1 Port lub Port rzecznymongolialdzonka.jpg
Ciężka dżonkaOkr. Drewn.5626838 DREŁadowność 2 Port lub Port rzecznymongoliacdzonka.jpg
ŁopatkowiecOkr. Drewn.683410410 DREŁadowność 2
Atakuje Latające
Port
Warsztat
mongolialopatkowiec.jpg
LotniskowiecOkr. Drewn.85368312 DREŁadowność 4 Port
Warsztat
mongolialotniskowiec.jpg
Przewodnik KrakenaOkr. Drewn.0112834 DREZamiast ataku (podczas 1. ataku) wzywa Krakena do podprowincji (3,4 na k4)
Kraken zadaje (16+6k4) Ataku każdej jednostce ignorując Obronę
Portmongoliaprzewodnik.jpg
TransportowiecOkr. Drewn.01151035 DREŁadowność 3 Portmongoliatransport.jpg

Japonia

NazwaTypAtakObronaStanNiechęćSzybkośćKosztPremie i zdolnościWymaganiaŻeton
Yari AshigaruLekka piechota1118812 ŻYW
1 DRE
1 MET
+4 Ataku vs. Kawaleria-japonia-ashigaru-yari.jpg
Yumi AshigaruŁucznicy3118814 ŻYW
2 DRE
+2 Ataku vs. Lekka piechotaStrzelnicajaponia-ashigaru-yumi.jpg
Tanegashima AshigaruStrzelcy4118814 ŻYW
2 DRE
2 ZŁO
+3 Ataku vs. Ciężka piechota i kawaleriaStrzelnicajaponia-ashigaru-tanegashima.jpg
SamurajowieCiężka piechota6420516 ŻYW
4 MET
- Zamekjaponia-samurajowie.jpg
Samurajowie z NaginatamiCiężka piechota4420516 ŻYW
2 DRE
2 MET
+4 Ataku podczas ataku Zamekjaponia-samurajowie-naginata.jpg
Samurajowie z YumiŁucznicy5420516 ŻYW
3 DRE
+2 Ataku vs. Lekka piechota Zamek
Strzelnica
japonia-samurajowie-yumi.jpg
Samurajowie z No-DachiCiężka piechota4320516 ŻYW
4 MET
2 ZŁO
+8 Ataku podczas ataku Zamek
Kuźnia
japonia-samurajowie-nodachi.jpg
Yari SoheiLekka piechota3216413 ŻYW
2 DRE
2 MET
+4 Ataku vs. Kawaleria
+4 Stanu wybranej jednostki
Klasztorjaponia-soheiyari.jpg
Yumi SoheiŁucznicy3216413 ŻYW
4 DRE
+2 Ataku vs. Lekka piechota
+4 Stanu wybranej jednostki
Klasztorjaponia-soheiyumi.jpg
SoheiLekka piechota4216413 ŻYW
2 ZŁO
+4 Stanu wybranej jednostki Klasztorjaponia-sohei.jpg
Lekka jazdaLekka kawaleria3318646 ŻYW
3 ZŁO
+50% Ataku na stepie i polach Stajniejaponia-samurajowie-lekkajazda.jpg
Konni łucznicyLekka kawaleria53201036 ŻYW
2 DRE
1 MET
-Stajnie
Strzelnica
japonia-samurajowie-_ueucznkonn.jpg
Samurajowie konniCiężka kawaleria7424837 ŻYW
4 MET
3 ZŁO
+50% Ataku na stepie i polachStajnie
Shiro
japonia-samurajowie-jazda.jpg
HatamotoElita9624238 ŻYW
5 MET
2 ZŁO
+3 Ataku, gdy Stan <10 Pałacjaponia-hatamoto.jpg
ShinobiElita4216323 ŻYW
4 MET
8 ZŁO
Nie może zostać zaatakowany
Nie zajmuje prowincji
+2 Ataku w Lesie i Górach
Pałacjaponia-shinobi.jpg
KatapultaMach. Obl.4114614 DRE
3 ZŁO
1 MET
+300% Ataku vs. Twierdza
-2 Obrony Twierdzy
Warsztatjaponiakatapulta.jpg
BuneOkr. Drewn.3524846 DREŁadowność 1 Portjaponiabune.jpg
AtakebuneOkr. Drewn.5624858 DREŁadowność 2
Atakuje Latające
Portjaponiaatakebune.jpg
Mekura buneOkr. Drewn.5720835 DRE
1 MET
Zasięg 1
-2 Obrony Twierdzy
Portjaponiamekurabune.jpg
KobayaOkr. Drewn.6316854 DRE- Portjaponiakobaya.jpg
Ciężki buneOkr. Drewn.693010312 DREŁadowność 3
Atakuje Latające
Portjaponiacbune.jpg

Kazachstan

NazwaTypAtakObronaStanNiechęćSzybkośćKosztPremie i zdolnościWymaganiaŻeton
Gwardia NarodowaMilicja1016813 ŻYW-2 Niechęci podczas obrony-kazachstangwardianarodowa.jpg
MilicjaMilicja2118814 ŻYW
2 MET
-3 Niechęci podczas obrony-kazachstanmilicja.jpg
GarnizonMilicja22241216 ŻYW
3 MET
+3 Ataku i Obrony podczas obrony Koszarykazachstangarnizon.jpg
PiechotaStrzelcy4220816 ŻYW
4 MET
- Koszarykazachstanpiechota.jpg
Strzelcy górscyStrzelcy5320617 ŻYW
4 MET
2 ZŁO
+2 Obrony i Ataku w Górach i na WzgórzachObóz szkoleniowy
Koszary
kazachstanstrzelcygorscy.jpg
ŻuawiStrzelcy3220814 ŻYW
4 MET
+2 Ataku podczas ataku Koszarykazachstanzuawi.jpg
Piechota morskaStrzelcy4120614 ŻYW
4 MET
+1 Ataku podczas ataku
Ignoruje kary za desant i rzeki
Koszary
Baza morska
kazachstanpiechotamorska.jpg
Jeźdźcy polniLekka kawaleria2118834 ŻYW
2 MET
+50% ataku na stepie i polach-kazachstanjezdzcypolni.jpg
SzwoleżerowieLekka kawaleria3120738 ŻYW
3 MET
+50% ataku na stepie i polachStajniekazachstanszwolezerowie.jpg
UłaniLekka kawaleria4320838 ŻYW
4 MET
2 PAL
+50% ataku na stepie i polachStajniekazachstanu_eani.jpg
KirasjerzyCiężka kawaleria6420629 ŻYW
5 MET
+50% ataku na stepie i polachStajnie
Pałac
kazachstankirasjerzy.jpg
DragoniLekka kawaleria4320838 ŻYW
4 MET
3 PAL
+50% ataku na stepie i polach
Ignoruje kary dla kawalerii
Koszarykazachstandragoni.jpg
Armata 76,2 mm wz. 96Artyleria (lekka)6116813 ŻYW
6 MET
4 PAL
Zasięg 1
+2 Ataku vs. Pancerne
-1 Obrony Twierdzy
Koszary
Warsztaty
kazachstanarmata76.jpg
Armata 76,2 mm wz. 02/kArtyleria (lekka)6116825 ŻYW
6 MET
4 PAL
Zasięg 1
+2 Ataku vs. Pancerne
-1 Obrony Twierdzy
Stajnie
Warsztaty
kazachstanarmata76k.jpg
Armata 120 mm wz. 78Artyleria (ciężka)8116816 ŻYW
8 MET
4 PAL
Zasięg 2
-2 Obrony Twierdzy
Koszary
Fabryka broni
kazachstan120armata.jpg
Armata 127 mm wz. 12Artyleria (ciężka)9116816 ŻYW
10 MET
5 PAL
Zasięg 2
-2 Obrony Twierdzy
Koszary
Fabryka broni
Sztabki stali
kazachstanarmata127.jpg
GwardiaElita6426418 ŻYW
4 MET
4 ZŁO
- Pałackazachstangwardia.jpg
Pociąg pancernyPancerne7824664 ŻYW
12 MET
10 PAL
4 ZŁO
Zasięg 1 Warsztatykazachstanpociag.jpg
SaperzyWsparcie2116616 ŻYW
4 ZŁO
Budują fortyfikacje polowe
Wysadzają budynki
Warsztatykazachstansaperzy.jpg
Kolumna sanitarnaWsparcie01161214 ZŁO+6 Stanu wybranej jednostce Szpitalkazachstanmedyk.jpg
SterowiecLatające4418684 PAL
2 ZŁO
- Warsztatykaz-sterowiec.jpg
Baza podniebnaLatające563010124 MET
8 PAL
2 ZŁO
Ładowność lotnictwa 2 Warsztaty
Fabryka
Baryłki ropy
kazbazapodb.jpg
KWS 4Myśliwiec3212442 ŻYW
6 MET
6 PAL
4 ZŁO
+100% Ataku vs. Bombowiec i Latające Lotniskokazkws4.jpg
KWS 11Bombowiec1312453 ŻYW
8 MET
6 PAL
5 ZŁO
+4 Ataku vs. Lądowe
Bombardowanie 1-3
Lotnisko
Fabryka
kazkws11.jpg
KWS 6Wodnosamolot2010656 MET
3 PAL
Bombardowanie 1-2
+200% Ataku vs. Flota
+100% Ataku vs. Lądowe
Warsztatykazkws6.jpg
KWS 23Myśliwiec64205610 MET
12 PAL
4 ZŁO
+100% Ataku vs. Bombowiec i Latające Lotnisko
Fabryka samolotów
Baryłki ropy
kazkws23.jpg
KWS 26Bombowiec44246712 MET
14 PAL
6 ZŁO
+100% Ataku vs. Lądowe
Bombardowanie 1-5
Lotnisko
Fabryka samolotów
Baryłki ropy
kazkws26.jpg
Fregata typu Ałma-AtaMał. Okr. Stal.86166612 MET
8 PAL
+6 Ataku vs. Duży okr. Stal.
+100% Ataku vs. Okr. Drewn.
Zasięg 1
Port
Baza morska
Stocznia
kazachstanalmaata.jpg
KanonierkaMał. Okr. Stal.6412446 MET
6 PAL
Zasięg 1
+100% Ataku vs. Okr. Drewn.
Portkazachstankanonierka.jpg
BrygOkr. Drew.4210444 MET
2 PAL
Zasięg 1
+100% Ataku vs. Okr. Drewn.
Portkazachstanbryg.jpg

Turcja

NazwaTypAtakObronaStanNiechęćSzybkośćKosztPremie i zdolnościWymaganiaŻeton
PiechotaStrzelcy5220816 ŻYW
4 MET
- Koszaryturcja-piechota.jpg
RedifMilicja31181014 ŻYW
2 MET
--turcja-redif.jpg
Piechota bułgarskaStrzelcy4220916 ŻYW
2 MET
- Koszary
Bałkany
turcja-piechota-bulgarska.jpg
Piechota na mułachStrzelcy5220828 ŻYW
4 MET
Ignoruje kary Gór i Wzgórz Koszaryturcja-piechota-na-mu_each.jpg
KawaleriaLekka kawaleria4120838 ŻYW
3 MET
2 PAL
+50% Ataku na stepie i polach Stajnieturcja-kawaleria.jpg
Kawaleria kurdyjskaLekka kawaleria30201046 ŻYW
2 MET
Ignoruje kary Gór i Wzgórz
+2 Ataku podczas ataku
Kurdystanturcja-kawaleria-kurdyjska.jpg
ŻandarmiMilicja2016814 ŻYW
2 MET
-2 Niechęci podczas obrony-turcja-_andarmi.jpg
DerwiszeMilicja1024414 ŻYW+3 Ataku podczas ataku Świątyniaturcja-derwisze.jpg
Haubica 105 mm wz. 09Artyleria (ciężka)7116816 ŻYW
6 MET
4 PAL
Zasięg 1
-1 Obrony Twierdzy
Koszary
Fabryka broni
turcja-haubica-105.jpg
Armata 77 mm wz. 96Artyleria (lekka)6116814 ŻYW
6 MET
3 PAL
+4 Ataku vs. Pancerne
Zasięg 1
-1 Obrony Twierdzy
Fabrykaturcja-armata-77.jpg
T-26Pancerne8816438 ŻYW
12 MET
8 PAL
4 ZŁO
- Warsztaty
Fabryka broni
Baryłki ropy
turcja-t-26.jpg
BA-6Pancerne5514546 ŻYW
8 MET
6 PAL
3 ZŁO
+2 Ataku vs. Pancerne Warsztatyturcja-ba-6.jpg
SaperzyWsparcie2116616 ŻYW
4 ZŁO
Budują fortyfikacje polowe
Wysadzają budynki
Warsztatyturcja-saper.jpg
Kolumna sanitarnaWsparcie01161214 ZŁO+6 Stanu wybranej jednostce Szpitalturcja-medyk.jpg
PZL P.24Myśliwiec5318652 ŻYW
4 MET
6 PAL
+100% Ataku vs. Latające i Bombowiec Lotniskoturcja-pzl24.jpg
Heinkel He 111Bombowiec44221084 ŻYW
8 MET
8 PAL
2 ZŁO
+8 Ataku vs. Lądowe
Bombardowanie 1-6
Lotnisko
Fabryka samolotów
turcja-he111.jpg
PZL-43BBombowiec4220864 ŻYW
6 MET
8 PAL
+100% Ataku vs. Lądowe
Bombardowanie 1-4
Lotnisko
Fabryka
turcja-pzl43.jpg
Niszczyciel typu OsmanMały Okr. Stal.106208812 MET
10 PAL
Atakuje Okr. Podw.
Zasięg 1
Baza morska
Stocznia
turcjaosman.jpg
Niszczyciel typu QurganMały Okr. Stal.1282410716 MET
12 PAL
Atakuje Okr. Podw.
Zasięg 1
Baza morska
Stocznia
turcjaqurgan.jpg
Trałowiec typu C-3Mały Okr. Stal.6212866 MET
4 PAL
Stawia zagrodę minową
Atakuje Okr. Podw.
Trał
Portturcjac3.jpg
Torpedowiec typu BekirMały Okr. Stal.4310467 MET
5 PAL
+300% Ataku vs. Duży okr. Stal. Portturcjabekir.jpg
Okręt podwodny typu HamidiyeOkr. podw.6210294 MET
6 PAL
4 ZŁO
+200% Ataku vs. Duży okr. Stal. Baza morska
Stocznia
turcjahamidiye.jpg

Rosja

NazwaTypAtakObronaStanNiechęćSzybkośćKosztPremie i zdolnościWymaganiaŻeton
PiechotaStrzelcy62221216 ŻYW
4 MET
- Koszaryrosja-piechota.jpg
OpołczenieMilicja21241413 ŻYW
1 MET
+1 Obrony w Lesie-rosja-opo_eczenie.jpg
GarnizonMilicja43201014 ŻYW
2 MET
+2 Ataku i Obrony podczas obrony Koszaryrosja-garnizon.jpg
Strzelcy syberyjscyStrzelcy4222816 ŻYW
4 MET
2 PAL
Ignorują kary terenu
+3 Ataku i Obrony w Tundrze, Lesie, Bagnach, Pustyni Lodowej, w śniegu
Koszary
Syberia
rosja-strzelcy-syb.jpg
Piechota morskaStrzelcy6322818 ŻYW
4 MET
Ignoruje kary za desant i rzeki Baza morskarosja-piechota-morska.jpg
Zieloni powstańcyMilicja00161016 ŻYW
4 ZŁO
-2 Niechęci podczas obrony
+2 Obrony podczas obrony
Pokonani wycofują się do wybranej podprowincji
Nie zajmuje prowincji
-rosjazielonipowstancy.jpg
Wojska wewnętrzneStrzelcy2220614 ŻYW
2 MET
4 ZŁO
+50% zasobów z plądrowania
-3 Niechęci jednostek w prowincji
Guberniarosja-wojska-wewn.jpg
Strzelcy górscyStrzelcy5320818 ŻYW
4 MET
4 PAL
Ignoruje kary Gór i Wzgórz
+2 Ataku i Obrony w Górach i Wzgórzach
Obóz szkoleniowyrosja-strzelcygorscy.jpg
Piechota gwardyjskaElita84244110 ŻYW
5 MET
2 ZŁO
+50% Ataku vs. Elita Pałacrosja-gwardia.jpg
KozacyLekka kawaleria5220646 ŻYW
4 PAL
2 MET
+3 Ataku na Polach i Stepie
+1 Obrony w Lesie
Ignoruje kary terenu
Stanicarosja-kozacy.jpg
KawaleriaLekka kawaleria4320834 ŻYW
2 PAL
2 MET
+50% Ataku na stepie i polach Stajnierosja-kawaleria.jpg
PłastuniElita63204210 ŻYW
4 MET
4 ZŁO
Ignorują kary terenu
Pokonani wycofują się do wybranej podprowincji
Koszary
Stanica
rosja-p_eastuni.jpg
SaperzyWsparcie2116616 ŻYW
4 ZŁO
Budują fortyfikacje polowe
Wysadzają budynki
Warsztatyrosja-saperzy.jpg
Kolumna sanitarnaWsparcie01161214 ZŁO+6 Stanu wybranej jednostce Szpitalrosja-medyk.jpg
Armata 76,2 mm wz. 02Artyleria (lekka)6116813 ŻYW
6 MET
4 PAL
Zasięg 1
+2 Ataku vs. Pancerne
-1 Obrony Twierdzy
Koszary
Fabryka broni
rosja-armata76.jpg
Armata ppanc. 45 mm wz. 37Artyleria (ppanc.)4116612 ŻYW
4 MET
2 PAL
+200% Ataku vs. Pancerne Warsztatyrosja-armata45ppanc.jpg
Armata górska 76 mm wz. 38Artyleria (lekka)5116813 ŻYW
4 MET
Zasięg 1
+2 Ataku w Górach i Wzgórzach
Warsztaty
Obóz szkoleniowy
rosja-armata76g_-rska.jpg
Armata plot. 37 mm wz. 39Artyleria (plot.)3116812 ŻYW
6 MET
2 ZŁO
+6 Ataku vs. Lotnictwo i Latające
+2 Ataku vs. Pancerne
Warsztaty
Fabryka
rosja-armata37plot.jpg
Armata plot. 76 mm wz. 38Artyleria (plot.)5116814 ŻYW
12 MET
4 ZŁO
+9 Ataku vs. Lotnictwo i Latające
+3 Ataku vs. Pancerne
Warsztaty
Fabryka broni
Sztabki stali
rosja-armata76plot.jpg
Haubica 152 mm wz. 38Artyleria (ciężka)9116813 ŻYW
8 MET
2 ZŁO
5 PAL
Zasięg 2
-3 Obrony Twierdzy
Warsztaty
Fabryka broni
Sztabki stali
rosja-haubica152.jpg
Haubica 122 mm wz. 31Artyleria (ciężka)8116813 ŻYW
8 MET
1 ZŁO
4 PAL
Zasięg 2
-2 Obrony Twierdzy
Huta
Fabryka broni
Sztabki stali
rosja-haubica122.jpg
BA-6Pancerne5514546 ŻYW
8 MET
6 PAL
3 ZŁO
+2 Ataku vs. Pancerne Koszary
Warsztaty
rosja-ba-6.jpg
T-26Pancerne8816438 ŻYW
12 MET
8 PAL
4 ZŁO
- Warsztaty
Fabryka broni
Baryłki ropy
rosja-t-26.jpg
Pociąg pancernyPancerne4616673 ŻYW
9 MET
6 PAL
Zasięg 1 Warsztatyrosja-poci_ug.jpg
Szturmowy pociąg pancernyPancerne7320564 ŻYW
12 MET
8 PAL
+2 Ataku vs. Pancerne
+2 Ataku vs. Twierdze
Ładowność 1
Warsztaty
Fabryka
rosja-poci_ugszturmowy.jpg
Ciężki pociąg pancernyPancerne6924455 ŻYW
14 MET
10 PAL
Zasięg 2
-2 Obrony Twierdzy
Warsztaty
Fabryka broni

Sztabki stali
rosja-poci_ugci_oe_-ki.jpg
SB-2Bombowiec4320855 ŻYW
5 MET
5 PAL
Bombardowanie 1-5
+100% Ataku vs. Lądowe
Lotnisko
Fabryka samolotów
rosja-sb2.jpg
I-15Myśliwiec32181034 ŻYW
4 MET
4 PAL
+100% Ataku vs. Bombowiec i Latające Lotniskorosja-i15.jpg
DB-3Bombowiec3320896 ŻYW
8 MET
10 PAL
2 ZŁO
Bombardowanie 1-4
+200% Ataku vs. Lądowe
Lotnisko
Fabryka samolotów
Baryłki ropy
rosja-db3.jpg
TB-3Bombowiec25241078 ŻYW
8 MET
10 PAL
Bombardowanie 1-4
+300% Ataku vs. Lądowe
Lotnisko
Fabryka samolotów
rosja-tb3.jpg
TB-3 AviamatkaBombowiec14261078 ŻYW
10 MET
12 PAL
4 ZŁO
Ładowność myśliwców 2
+100% Ataku vs. Lądowe
Lotnisko
Fabryka samolotów
Fabryka
rosja-tb3zveno.jpg
SU-2Bombowiec3420844 ŻYW
6 MET
4 PAL
Bombardowanie 1-4
+100% Ataku vs. Lądowe
Lotnisko
Fabryka
rosja-su2.jpg
PO-2Bombowiec2116832 ŻYW
2 MET
2 PAL
Bombardowanie 1-2
+100% Ataku vs. Lądowe
Lotniskorosja-po2.jpg
Monitor rzecznyOkr. rzeczny3618624 ŻYW
5 MET
4 PAL
Przechwytuje Latające i Lotnictwo
Zasięg 1
Warsztatyrosjamonitor.jpg
Statek uzbrojonyOkr. rzeczny2212443 ŻYW
6 PAL
Przechwytuje Latające i Lotnictwo-rosjastatek.jpg
Niszczyciel typu GniewnyjMały okr. Stal.9414574 ŻYW
10 MET
8 PAL
Atakuje okr. Podw.
Zasięg 1
Stocznia
Baza morska
rosjagniewny.jpg
Okręt podwodny typu MOkr. Podw.3510262 ŻYW
4 MET
3 PAL
3 ZŁO
+200% Ataku vs. Duży okr. Stal. Baza morskarosjam.jpg
Kuter torpedowy typu G-5Mały okr. Stal.2310442 ŻYW
2 MET
2 PAL
+300% Ataku vs. Duży okr. Stal. Portrosjag5.jpg
Ciężki krążownik typu Admirał NachimowDuży okr. Stal.1612301076 ŻYW
10 MET
8 PAL
4 ZŁO
Zasięg 2 Stocznia
Baza morska

Baryłki ropy
Sztabki stali
rosjaadmiral.jpg
Lekki krążownik typu KrymDuży okr. Stal.149268104 ŻYW
12 MET
12 PAL
2 ZŁO
Zasięg 2 Stocznia
Baza morska

Baryłki ropy
Sztabki stali
rosjakrym.jpg
Okręt podwodny typu KOkr. Podw.7616894 ŻYW
8 MET
10 PAL
5 ZŁO
+200% Ataku vs. Duży okr. Stal. Baza morskarosjak.jpg

Polska

NazwaTypAtakObronaStanNiechęćSzybkośćKosztPremie i zdolnościWymaganiaŻeton
PiechotaStrzelcy6320816 ŻYW
4 MET
- Koszarypolska-piechota.jpg
Obrona NarodowaMilicja5218815 ŻYW
3 MET
+1 Obrony podczas obrony-polska-on.jpg
Armia OchotniczaMilicja30201214 ŻYW
2 MET
+1 Obrony na polach-polska-armia-ochotnicza.jpg
KawaleriaLekka kawaleria5320638 ŻYW
4 MET
2 PAL
+50% Ataku na polach i stepie Stajniepolska-kawaleria.jpg
Kawaleria zmot.Elita75206410 ŻYW
6 MET
4 PAL
3 ZŁO
+2 Ataku vs. Pancerne
+2 Ataku na polach i stepie
Koszary
Warsztaty
Magazyn
polska-kawaleriazmot.jpg
Strzelcy podhalańscyElita7320617 ŻYW
5 MET
+2 Ataku w Górach i Wzgórzach
+2 Obrony w Górach i Wzgórzach
Koszarypolska-strzelcypodh.jpg
Armata 75 mm wz. 97Artyleria (lekka)5116813 ŻYW
5 MET
3 PAL
Zasięg 1
+1 Ataku vs. Pancerne
-1 Obrony Twierdzy
Koszarypolska-armata75.jpg
Armata 75 mm wz. 02/26Artyleria (lekka)6116823 ŻYW
6 MET
5 PAL
Zasięg 1
+2 Ataku vs. Pancerne
-1 Obrony Twierdzy
Fabryka
Stajnie
polska-armata76.jpg
Haubica 100 mm wz. 14/19Artyleria (ciężka)7116813 ŻYW
6 MET
5 PAL
Zasięg 1
-1 Obrony Twierdzy
Fabryka bronipolska-haubica-100.jpg
Armata 105 mm wz. 29Artyleria (ciężka)8116814 ŻYW
8 MET
6 PAL
Zasięg 2
-1 Obrony Twierdzy
Warsztaty
Fabryka
polska-armata-105.jpg
Haubica 155 mm wz. 17Artyleria (ciężka)9116816 ŻYW
10 MET
8 PAL
Zasięg 2
-2 Obrony Twierdzy
Warsztaty
Fabryka broni
Sztabki stali
polska-haubica-155.jpg
Armata ppanc. 37 mm wz. 36Artyleria (ppanc.)3216614 ŻYW
4 MET
2 ZŁO
+200% Ataku vs. Pancerne Warsztaty
Fabryka broni
polska-armata37.jpg
Armata plot. 40 mm BoforsArtyleria (plot.)3216613 ŻYW
6 MET
4 ZŁO
+6 Ataku vs. Lotnictwo i Latające
+2 Ataku vs. Pancerne
Warsztaty
Fabryka broni
polska-armata40.jpg
Armata plot. 75 mm wz. 36Artyleria (plot.)5116814 ŻYW
8 MET
4 PAL
4 ZŁO
+100% Ataku vs. Lotnictwo i Latające
+2 Ataku vs. Pancerne
Warsztaty
Fabryka broni
Sztabki stali
polska-armata-75-plot.jpg
TKSPancerne3516434 ŻYW
8 MET
8 PAL
+2 Ataku vs. Piechota Warsztatypolska-tks.jpg
7TPPancerne9720536 ŻYW
12 MET
10 PAL
4 ZŁO
+3 Ataku vs. Pancerne Warsztaty
Fabryka broni
Baryłki ropy
polska-7tp.jpg
Kolumna sanitarnaWsparcie01161214 ZŁO+6 Stanu wybranej jednostce Szpitalpolska-medyk.jpg
SaperzyWsparcie2116616 ŻYW
4 ZŁO
Budują fortyfikacje polowe
Wysadzają budynki
Warsztatypolska-saper.jpg
Pociąg pancernyPancerne4616673 ŻYW
9 MET
6 PAL
Zasięg 1 Warsztatypolska-poci_ug.jpg
Samochód panc. wz. 34Pancerne3414622 ŻYW
6 MET
3 PAL
+1 Szybkości po drodze Warsztaty
Fabryka
polska-wz34.jpg
PZL P.11Myśliwiec4418443 ŻYW
4 MET
4 PAL
2 ZŁO
+100% Ataku vs. Bombowiec i Latające Lotnisko
PZL P.23 KaraśBombowiec3220844 ŻYW
6 MET
6 PAL
3 ZŁO
Bombardowanie 1-5
+100% Ataku vs. Lądowe
Lotnisko
Fabryka samolotów
polska-pzl-p23.jpg
PZL P.37 ŁośBombowiec4420875 ŻYW
8 MET
8 PAL
5 ZŁO
Bombardowanie 1-6
+200% Ataku vs. Lądowe
Lotnisko
Fabryka
Fabryka samolotów

Baryłki ropy
polska-pzl-p37.jpg
Lublin R-XIIIWodnosamolot3112433 ŻYW
4 MET
4 PAL
+200% Ataku vs. Duży okr. Stal.-polska-lublinrxiii.jpg
CANT 506Wodnosamolot5316484 ŻYW
6 MET
6 PAL
Stawia zagrodę minową
+200% Ataku vs. Duży okr. Stal.
Magazynpolska-cant506.jpg
Trałowiec typu JaskółkaMały okr. Stal.3410662 ŻYW
4 MET
4 PAL
Stawia zagrodę minową
Trał
Portpolskajaskolka.jpg
Niszczyciel typu WicherMały okr. Stal.8720884 ŻYW
6 MET
6 PAL
Zasięg 1
Atakuje okr. Podw.
Baza morskapolskawicher.jpg
Niszczyciel typu GromMały okr. Stal.10824884 ŻYW
8 MET
8 PAL
Zasięg 1
Atakuje okr. Podw.
Stocznia
Baza morska
polskablyskawica.jpg
Stawiacz min typu GryfDuży okr. Stal.10926884 ŻYW
9 MET
9 PAL
3 ZŁO
Stawia zagrodę minową (3/turę)
Zasięg 1
Baza morskapolskagryf.jpg
Okręt podwodny typu WilkOkr. Podw.3214493 ŻYW
5 MET
5 PAL
3 ZŁO
Stawia zagrodę minową
+200% Ataku vs. Duży okr. Stal.
Baza morskapolskawilk.jpg
Okręt podwodny typu OrzełOkr. Podw.43164124 ŻYW
6 MET
7 PAL
4 ZŁO
+300% Ataku vs. Duży okr. Stal. Stocznia
Baza morska
polskasep.jpg
Monitor rzecznyOkr. rzeczny3618624 ŻYW
5 MET
4 PAL
Przechwytuje Latające i Lotnictwo
Zasięg 1
Warsztatypolskamonitor.jpg
Statek uzbrojonyOkr. rzeczny2212443 ŻYW
6 PAL
Przechwytuje Latające i Lotnictwo-polskastatek.jpg

Syberia

NazwaTypAtakObronaStanNiechęćSzybkośćKosztPremie i zdolnościWymaganiaŻeton
Piechota syberyjskaStrzelcy33201015 ŻYW
4 MET
+1 Obrony w Lesie i Bagnach Koszarysyberia-piechota-syb.jpg
OpołczenieMilicja21241413 ŻYW
1 MET
+1 Obrony w Lesie-syberia-opo_eczenie.jpg
Strzelcy syberyjscyStrzelcy4222816 ŻYW
4 MET
2 PAL
Ignorują kary terenu
+3 Ataku i Obrony w Tundrze, Lesie, Bagnach, Pustyni Lodowej, w śniegu
Koszary
Syberia
syberia-strzelcysyb.jpg
KozacyLekka kawaleria5220646 ŻYW
4 PAL
2 MET
+3 Ataku na Polach i Stepie
+1 Obrony w Lesie
Ignoruje kary terenu
Stanicasyberia-kozacy.jpg
BA-27Pancerne3418643 ŻYW
6 MET
6 PAL
+1 Ataku vs. Pancerne
+2 Ataku vs. Kawaleria
Warsztatysyberia-ba-27.jpg
Pociąg pancernyPancerne4616673 ŻYW
9 MET
6 PAL
Zasięg 1 Warsztatysyberia-poci_ug.jpg
Armata 76,2 mm wz. 02Artyleria (lekka)6116813 ŻYW
6 MET
4 PAL
Zasięg 1
+2 Ataku vs. Pancerne
-1 Obrony Twierdzy
Koszary
syberia-armata-76.jpg
SaperzyWsparcie2116616 ŻYW
4 ZŁO
Budują fortyfikacje polowe
Wysadzają budynki
Warsztatysyberia-saperzy.jpg
Kolumna sanitarnaWsparcie01161214 ZŁO+6 Stanu wybranej jednostce Szpitalsyberia-medyk.jpg
I-15Myśliwiec32181034 ŻYW
4 MET
4 PAL
+100% Ataku vs. Lotnictwo i Latające Lotniskosyberia-i15.jpg
PO-2Bombowiec2116832 ŻYW
2 MET
2 PAL
Bombardowanie 1-2
+100% Ataku vs. Lądowe
Lotniskosyberia-po2.jpg
Monitor rzecznyOkr. rzeczny3618624 ŻYW
5 MET
4 PAL
Przechwytuje Latające i Lotnictwo
Zasięg 1
Warsztatysyberiamonitor.jpg
Statek uzbrojonyOkr. rzeczny2212443 ŻYW
6 PAL
Przechwytuje Latające i Lotnictwo-syberiastatek.jpg

Persja

NazwaTypAtakObronaStanNiechęćSzybkośćKosztPremie i zdolnościWymaganiaŻeton
PiechotaStrzelcy4118813 ŻYW
2 MET
- Koszarypersjapiechota.jpg
ŻandarmiMilicja20201012 ŻYW
1 ZŁO
--persjazandarmi.jpg
KawaleriaLekka kawaleria3218845 ŻYW
3 MET
1 PAL
+50% Ataku na polach i stepie Stajniepersjakawaleria.jpg
Kawaleria plemiennaLekka kawaleria10201246 ŻYW
2 MET
+2 Ataku podczas ataku
Ignoruje kary terenu
+2 Ataku na wzgórzach i pustyni
-persjakawaleriaplemienna.jpg
Milicja plemiennaMilicja00241214 ŻYW+2 Ataku i Obrony na wzgórzach i pustyni-persjamilicjaplemienna.jpg
Strzelcy kurdyjscyMilicja3120526 ŻYW
4 MET
+3 Ataku i Obrony w Górach i Wzgórzach-persjastrzelcykurdyjscy.jpg
GwardiaElita6320218 ŻYW
4 ZŁO
- Pałacpersjagwardia.jpg
Armata górska Bofors 75 mm wz. 34Artyleria (lekka)4116814 ŻYW
6 MET
2 PAL
+2 Ataku w Górach i Wzgórzach
Zasięg 1
Warsztatypersjaarmata75.jpg
TNHPancerne5420534 ŻYW
8 MET
6 PAL
3 ZŁO
+2 Ataku vs. Pancerne i Kawaleria Fabryka broni
Huta
Warsztaty

Baryłki ropy
persjatnh.jpg
SaperzyWsparcie2116616 ŻYW
4 ZŁO
Budują fortyfikacje polowe
Wysadzają budynki
Warsztaty
persjasaperzy.jpg
Kolumna sanitarnaWsparcie01161214 ZŁO+6 Stanu wybranej jednostce Szpitalpersjamedyk.jpg
Hawker AudaxBombowiec3112452 ŻYW
3 MET
6 PAL
Bombardowanie 1-3
+2 Ataku vs. Lądowe
Lotniskopersjahawker.jpg

Arabia

NazwaTypAtakObronaStanNiechęćSzybkośćKosztPremie i zdolnościWymaganiaŻeton
PiechotaStrzelcy5120914 ŻYW
3 MET
- Koszaryarabiapiechota.jpg
SaperzyWsparcie2116616 ŻYW
4 ZŁO
Budują fortyfikacje polowe
Wysadzają budynki
Warsztaty
arabiasaperzy.jpg
Kolumna sanitarnaWsparcie01161214 ZŁO+6 Stanu wybranej jednostce Szpitalarabiamedyk.jpg
FedainowieMilicja1020413 ŻYWPokonani wycofują się do wybranej podprowincji
Nie zajmuje prowincji
Świątyniaarabiafedainowie.jpg
KawaleriaLekka kawaleria4220836 ŻYW
4 MET
2 PAL
+50% Ataku na polach i stepachStajniearabiakawaleria.jpg
Poborowi fellahowieMilicja10241614 ŻYW
1 MET
-2 Niechęci podczas obronyWioskaarabiapoborowifellahowie.jpg
Poborowi beduiniMilicja21201015 ŻYW
3 MET
+2 Ataku i Obrony na pustyni-arabiapoborowibeduini.jpg
Jazda beduińskaLekka kawaleria32201045 ŻYW
2 ZŁO
Ignoruje kary terenu
+2 Ataku i Obrony na pustyni
-arabiajazdabeduinska.jpg
Piechota morskaStrzelcy5220816 ŻYW
4 MET
Ignoruje kary za desant i rzeki Baza morskaarabiapiechotamorska.jpg
GarnizonStrzelcy3320815 ŻYW
3 MET
+3 Obrony podczas obrony
-3 Ataku podczas ataku
Koszaryarabiagarnizon.jpg
GwardiaElita74204110 ŻYW
6 MET
3 ZŁO
+2 Ataku podczas ataku Pałacarabiagwardia.jpg
Armata 75mm 75/27 M 11Artyleria (lekka)5116813 ŻYW
4 MET
5 PAL
Zasięg 1
-1 Obrony Twierdzy
Fabrykaarabiaarmata75.jpg
Haubica 75 mm 75/18 M 35Artyleria (lekka)5116813 ŻYW
5 MET
6 PAL
Zasięg 1
+1 Ataku vs. Piechota i Kawaleria
-1 Obrony Twierdzy
Fabryka broniarabiahaubica75.jpg
Haubica 152 mm wz. 38Artyleria (ciężka)9116813 ŻYW
8 MET
2 ZŁO
6 PAL
Zasięg 2
-3 Obrony Twierdzy
Fabryka broni
Warsztaty
Sztabki stali
arabiahaubica152.jpg
Armata plot. 20 mm 20/65 BredaArtyleria (plot.)2116812 ŻYW
4 MET
2 PAL
+4 Ataku vs. Lotnictwo i Latające
+3 Ataku vs. Pancerne
Warsztatyarabiaarmata20plot.jpg
Armata plot. 37 mm wz. 39Artyleria (plot.)3116812 ŻYW
6 MET
2 ZŁO
+6 Ataku vs. Lotnictwo i Latające
+2 Ataku vs. Pancerne
Fabryka broniarabiaarmata37plot.jpg
Armata ppanc. 45 mm wz. 37Artyleria (ppanc.)4116612 ŻYW
4 MET
2 PAL
+200% Ataku vs. Pancerne Warsztatyarabiaarmata45ppanc.jpg
L-185Pancerne4516643 ŻYW
4 MET
3 PAL
+1 Szybkości na drodze Warsztatyarabial-185.jpg
L-60Pancerne7718634 ŻYW
6 MET
5 PAL
- Fabrykaarabial-60.jpg
L6/40Pancerne6418944 ŻYW
6 MET
5 PAL
2 ZŁO
- Fabryka broniarabial6-40.jpg
M 11/39Pancerne8620834 ŻYW
8 MET
6 PAL
3 ZŁO
- Fabryka broni
Huta

Baryłki ropy
arabiam11-39.jpg
M 13/40Pancerne10824834 ŻYW
10 MET
8 PAL
4 ZŁO
+1 Ataku vs. Pancerne Fabryka broni
Warsztaty
Baryłki ropy
arabiam13-40.jpg
Pz I BredaPancerne3418634 ŻYW
5 MET
4 PAL
+2 Ataku vs. Pancerne Warsztatyarabiapzibreda.jpg
LT 35Pancerne8520834 ŻYW
8 MET
7 PAL
1 ZŁO
+2 Ataku na polach i stepach Fabryka broni
Warsztaty
Huta

Baryłki ropy
arabialt-35.jpg
Fiat CR.42Myśliwiec4220854 ŻYW
6 MET
6 PAL
+100% Ataku vs. Bombowiec i LatająceLotniskoarabiacr42.jpg
Fiat BR.20Bombowiec3420874 ŻYW
10 MET
8 PAL
+200% Ataku vs. Lądowe
Bombardowanie 1-5
Fabryka samolotów
Lotnisko
Baryłki ropy
arabiabr20.jpg
SM.79Bombowiec2320864 ŻYW
10 MET
10 PAL
+300% Ataku vs. Lądowe
Bombardowanie 1-4
Fabryka samolotów
Lotnisko
Baryłki ropy
arabiasm79.jpg
Ba.65Bombowiec3218644 ŻYW
4 MET
8 PAL
+200% Ataku vs. Lądowe
Bombardowanie 1-6
Fabryka samolotów
Lotnisko
arabiaba65.jpg
Ba.88Bombowiec4218664 ŻYW
6 MET
6 PAL
+100% Ataku vs. Lądowe
Bombardowanie 1-5
Fabryka samolotów
Lotnisko
arabiaba88.jpg
Fiat CR.25Bombowiec3320874 ŻYW
8 MET
8 PAL
+100% Ataku vs. Lądowe
Bombardowanie 1-5
Fabryka samolotów
Lotnisko
arabiacr25.jpg
CANT 506Wodnosamolot5316484 ŻYW
6 MET
6 PAL
Stawia zagrodę minową
+200% Ataku vs. Duży okr. Stal.
Magazynarabiacant506.jpg
Eskortowiec typu FabbahMały okr. Stal.4218883 ŻYW
6 MET
5 PAL
Atakuje okr. Podw.
Przechwytuje Latające i Lotnictwo
Portarabiafabbah.jpg
Okręt podwodny typu SS-2Okr. Podw.3316682 ŻYW
4 MET
4 PAL
2 ZŁO
+300% Ataku vs. Duży okr. Stal.Baza morskaarabiass2.jpg
Patrolowiec typu I-6Mały okr. Stal.2412642 ŻYW
3 MET
3 PAL
Stawia zagrodę minową
Trał
Portarabiai6.jpg
Niszczyciel typu AmmanMały okr. Stal.7618674 ŻYW
8 MET
7 PAL
Zasięg 1
Atakuje Okr. Podw
Baza morskaarabiaamman.jpg
Niszczyciel typu FarukMały okr. Stal.8620874 ŻYW
9 MET
8 PAL
Zasięg 1
Atakuje Okr. Podw.
Baza morska
Stocznia
arabiafaruk.jpg
Lekki krążownik typu KabbahDuży okr. Stal.9924886 ŻYW
11 MET
10 PAL
Zasięg 1Baza morska
Stocznia

Sztabki stali
arabiakabbah.jpg
Ciężki krążownik typu IsmilDuży okr. Stal.1210301087 ŻYW
13 MET
10 PAL
Zasięg 2Baza morska
Stocznia

Sztabki stali
arabiaismil.jpg

Regionalne

NazwaTypAtakObronaStanNiechęćSzybkośćKosztPremie i zdolnościWymaganiaŻeton
Chińscy chłopiLekka piechota00241611 ŻYW-Chinyneutral-chi_aescych_eopi.jpg
Chińska piechotaLekka piechota20241212 ŻYW
1 MET
-Chinyneutral-chi_aeskapiechota.jpg
Chińscy halabardnicyCiężka piechota33201013 ŻYW
3 MET
+4 Ataku vs. KawaleriaChinyneutral-chi_aescyhalab.jpg
Chińscy kusznicyŁucznicy21201014 ŻYW
1 MET
2 DRE
+3 Ataku vs. Ciężka piechota i kawaleriaChinyneutral-chi_aescykusznicy.jpg
Chińska kawaleriaCiężka kawaleria31201034 ŻYW
3 MET
2 DRE
+50% Ataku vs. Wsparcie, Łucznicy, Mach. Obl. i ArtyleriaChinyneutral-chi_aeskajazda.jpg
Chińscy strzelcy ręczniStrzelcy62201016 ŻYW
4 ZŁO
2 DRE
+4 Ataku vs. Ciężka piechota i kawaleriaChinyneutral-chi_aescystrzelcy.jpg
Chińscy muszkieterzyStrzelcy4221913 ŻYW
2 MET
1 DRE
+2 Ataku vs. Lekka piechotaChinyneutralchinscymuszkieterzy.jpg
Chińska milicja prowincjonalnaMilicja22201213 ŻYW
1 MET
-Chinyneutralchinskamilicjaprowincjonalna.jpg
Chińska milicja Zachodnich ProwincjiMilicja31201113 ŻYW
1 MET
+1 Obrony na wzgórzachGansu
Ningxia
Qinghai
Syczuan
neutralchinskamilicjazachprow.jpg
Ludzie tygrysyLekka piechota4020414 ŻYW
2 ZŁO
+4 Ataku podczas atakuChinyneutralludzietygrysy.jpg
Chińscy bandyciLekka piechota2116812 ZŁO+100% zasobów z plądrowania
Co turę rzut k4: 1 oznacza bunt i uzyskanie niezależności
Chinyneutralchinscybandyci.jpg
Chińscy chłopscy powstańcyLekka piechota10302011 ŻYW+1 Ataku podczas atakuChiny
Wydarzenie
neutralchinscychlopscypowstancy.jpg
Chińscy PartyzanciStrzelcy3216614 ŻYW
2 MET
+2 Ataku i Obrony w górach, wzgórzach i lesieChiny
Wydarzenie
neutralchinscypartyzanci.jpg
Chińskie pospolite ruszenieMilicja11241412 ŻYW
1 MET
-Chiny
OP- przemysłowa
neutralchinskieposprusz.jpg
Koreańska piechotaLekka piechota11241213 ŻYW
+1 Obrony w Górach i na wzgórzachKoreaneutral-koreapiechota.jpg
Koreańska ciężka piechotaCiężka piechota34201014 ŻYW
2 DRE
2 MET
-1 Obrony przeciwnikaKoreaneutral-koreapiechotaciezka.jpg
Koreańscy łucznicyŁucznicy21201014 ŻYW
2 DRE
+2 Ataku vs. PiechotaKoreaneutral-korealucznicy.jpg
Koreańscy arkebuzerzyStrzelcy53201014 ŻYW
3 MET
+2 Ataku vs. Ciężka Piechota i Ciężka KawaleriaKoreaneutralkoreaarkebuzerzy.jpg
Koreańska kawaleriaCiężka kawaleria54201036 ŻYW
2 MET
2 DRE
+2 Ataku vs. Ciężka piechota i kawaleria
-1 Obrony przeciwnika
Koreaneutral-koreakawaleria.jpg
HwachaMach. obl.51201014 ŻYW
4 ZŁO
2 DRE
+2k4 Ataku podczas ataku
Zasięg 1
-1 Obrony Twierdzy
Koreaneutralkoreahwacha.jpg
Chińscy piraciLekka piechota3316614 ZŁOIgnoruje kary za desant i rzeki
+100% zasobów z plądrowania
Prowincje nadmorskie Chinneutralchinscypiraci.jpg
WakouLekka piechota4216414 ZŁOIgnoruje kary za desant i rzeki
+100% zasobów z plądrowania
Prowincje nadmorskie Chin, Korei i Japoniineutralwakou.jpg
Wakou z arkebuzamiStrzelcy5116414 ZŁOIgnoruje kary za desant i rzeki
+100% zasobów z plądrowania
Prowincje nadmorskie Chin, Korei i Japoniineutralwakouzarkebuzami.jpg
Najemna ordaLekka kawaleria2016833 ŻYW+50% Ataku na stepieMongolianeutral-orda.jpg
BuriaciLekka kawaleria2218833 ŻYW
2 DRE
+2 Ataku i Obrony w lesie
+1 Szybkości w lesie
Zabajkale
OjraciLekka kawaleria3218734 ŻYW
2 MET
+1 Ataku i Obrony w górach i wzgórzach
Ignoruje premie gór i wzgórz wroga
Północna Dżungaria
Ałtaj mongolski
Kotlina Wielkich Jezior
neutralojraci.jpg
DunganieLekka kawaleria4118633 ŻYW
2 ZŁO
Ignoruje kary terenu
+50% Ataku na stepie i pustyni
Północno-zachodnie Chinyneutraldunganie.jpg
Mongolscy najemnicyLekka kawaleria4220836 ZŁOIgnoruje kary terenu
+50% Ataku na stepie
Mongolia
Mongolia Wewnętrzna
Północno-zachodnie Chiny
OP- przemysłowa
neutralmongolscynajemnicy.jpg
Stepowi bandyciLekka kawaleria30161034 ZŁO+100% zasobów z plądrowania
Co turę rzut k4: 1 oznacza bunt i uzyskanie niezależności
Mongolianeutralstepowibandyci.jpg
Chińska milicjaMilicja31201012 ŻYW
2 MET
+1 Obrony podczas obronyChiny
OP- przemysłowa
neutralchinskamilicja.jpg
Koreańska milicjaMilicja31201012 ŻYW
2 MET
+1 Obrony podczas obronyKorea
OP- przemysłowa
neutralkoreanskamilicja.jpg
Japońska milicjaMilicja31201012 ŻYW
2 MET
+1 Obrony podczas obronyJaponia
OP- przemysłowa
neutraljaponskamilicja.jpg
Japońscy bandyciLekka piechota2016814 ZŁO+100% zasobów z plądrowania
Co turę rzut k4: 1 oznacza bunt i uzyskanie niezależności
Japonianeutraljaponscybandyci.jpg
RoninowieLekka piechota6220916 ZŁO+3 Ataku podczas atakuJaponianeutralroninowie.jpg
ChunchuziLekka piechota30161014 ZŁO+2 Ataku i Obrony w Lesie
+100% zasobów z plądrowania
Co turę rzut k4: 1 oznacza bunt i uzyskanie niezależności
Mandżurianeutralchunchuzi.jpg
Mandżurscy kusznicyŁucznicy5320814 ŻYW
1 MET
2 DRE
+3 Ataku vs. Ciężka piechota i Ciężka kawaleriaMandżurianeutralmandzurscykusznicy.jpg
Mandżurscy łucznicyŁucznicy3222814 ŻYW
3 DRE
+2 Ataku vs. Lekka piechotaMandżurianeutralmandzurscylucznicy.jpg
Mandżurska piechotaStrzelcy4220715 ŻYW
1 MET
+1 Ataku vs. Milicja i Lekka piechotaMandżurianeutralmandzurskapiechota.jpg
Mandżurska jazdaLekka kawaleria3218634 ŻYW
2 DRE
+1 Szybkości w Lesie
+50% Ataku na stepie i polach
Mandżurianeutralmandzurskajazda.jpg
Mandżurscy łucznicy konniLekka kawaleria4118745 ŻYW
3 DRE
+1 Szybkości w Lesie
+2 Ataku vs. Piechota
Mandżurianeutralmandzurscylucznicykonni.jpg
Syberyjscy wojownicyLekka piechota2116413 ŻYW
2 DRE
+2 Ataku i Obrony w LesieSyberia
OP- rzemieślnicza
neutralsyberyjscywojownicy.jpg
Wojownicy MiaoStrzelcy3218614 ŻYW
3 DRE
+2 Obrony na wzgórzachGuizhou
Guangxi
Guangdong
Hainan
Yunnan
neutralmiaowojownicy.jpg
Wojownicy NaxiStrzelcy4118514 ŻYW
2 MET
+1 Ataku i Obrony w dżungliSyczuan
Yunnan
neutralnaxiwojownicy.jpg
Tybetańscy wojownicy plemienniLekka piechota20241213 ŻYW+1 Ataku i Obrony w górach i wzgórzachTybetneutraltybetanscywojownicyplem.jpg
Tybetańscy wojownicyCiężka piechota4320914 ŻYW
3 MET
+1 Ataku i Obrony w górach i wzgórzachTybetneutraltybetanscywojownicy.jpg
Tybetańscy łucznicyŁucznicy3118913 ŻYW
2 DRE
+1 Ataku i Obrony w górach i wzgórzach
+2 Ataku vs. Lekka piechota
Tybetneutraltybetanscylucznicy.jpg
Tybetańscy strzelcyStrzelcy4118813 ŻYW
2 MET
+1 Ataku i Obrony w górach i wzgórzachTybetneutraltybetanscystrzelcy.jpg
Tybetańska jazdaLekka kawaleria3218635 ŻYW
3 DRE
Ignoruje kary gór i wzgórzTybetneutraltybetanskajazda.jpg
Lamowie strażnicyLekka piechota2020313 ŻYW 1 ZŁO+3 Obrony podczas obronyTybetneutrallamowiestraznicy.jpg
Khampowie wojownicyStrzelcy3320614 ŻYW
3 MET
+1 Ataku i Obrony w górach i wzgórzachKham
Xikang
neutralkhampowiewojownicy.jpg
Khampowie konniLekka kawaleria4116444 ŻYW
2 MET
Ignoruje kary gór i wzgórz
+2 Ataku w górach i wzgórzach
Kham
Xikang
neutralkhampowiekonni.jpg
Khampowe łucznicy konniLekka kawaleria4116634 ŻYW
3 DRE
Ignoruje kary gór i wzgórzKham
Xikang
neutralkhampowieluczkonni.jpg
Bhutańscy wojownicyLekka piechota2216713 ŻYW
1 MET
+2 Ataku i Obrony w górach i wzgórzachBhutanneutralbhutanscywojownicy-przod.jpg
Wojownicy AborLekka piechota21201213 ŻYW
1 DRE
+2 Ataku i Obrony w Dżungli i LesieGórna Birmaneutralwojownicyabor-przod.jpg
Strzelcy AborStrzelcy4116813 ŻYW
1 ZŁO
+2 Ataku i Obrony w Dżungli i LesieGórna Birmaneutralstrzelcyabor-przod.jpg
UjgurzyMilicja2118414 ŻYW
1 MET
+1 Ataku i Obrony na pustyniXinjiangneutralujgurzy.jpg
Ujgurska jazdaLekka kawaleria3218434 ŻYW
1 MET
+2 Ataku i Obrony na pustyniXinjiangneutralujgurskajazda.jpg
TadżykowieLekka piechota3120913 ŻYW
1 MET
+2 Ataku i Obrony w górach i wzgórzachTadżykistan
OP- rzemieślnicza
neutraltadzykowie.jpg
Tadżyccy partyzanciStrzelcy4218413 ŻYW
2 MET
+2 Ataku i Obrony w górach i wzgórzach
Pokonani wycofują się do wybranej podprowincji
Tadżykistan
OP- przemysłowa
neutraltadzyccypartyzanci.jpg
TalibowieMilicja3220814 ŻYW
2 MET
1 ZŁO
+3 Ataku i Obrony w Górach i na wzgórzachAfganistanneutraltalibowie.jpg
Afgańscy wojownicyMilicja22201013 ŻYW
2 MET
1 ZŁO
+3 Ataku i Obrony w Górach i na wzgórzachAfganistanneutralafganscywojownicy.jpg
BasmaczeLekka kawaleria41201033 ZŁO+50% Ataku na polach, stepach i pustyniachAzja Środkowaneutralbasmacze.jpg
TurkmeniLekka kawaleria42201235 ZŁOIgnoruje kary terenu
+2 Ataku i Obrony na pustyni i wzgórzach
Turkmenistanneutralturkmeni.jpg
Turkmeńska jazdaLekka kawaleria32201235 ŻYW
2 MET
Ignoruje kary terenu
+2 Ataku i Obrony na pustyni i wzgórzach
Turkmenistanneutralturkmenskajazda.jpg
Turkmeńska piechotaLekka piechota22201214 ŻYW
2 MET
+1 Ataku i Obrony na pustyni i wzgórzachTurkmenistanneutralturkmenskapiechota.jpg
Chorezmijska jazdaCiężka kawaleria7520426 ŻYW
3 MET
1 DRE
+3 Ataku na stepie i pustyniChorezmneutralchorezmijskajazda.jpg
KyzyłbaszyLekka kawaleria4120135 ŻYW
2 MET
Ignoruje kary terenu
+1 Ataku na stepie i pustyni
+1 Szybkości na pustyni
Uzbekistanneutralkyzylbaszy.jpg
Uzbeccy harcownicyLekka piechota30181213 ŻYW
1 DRE
+2 Ataku vs. Ciężka Piechota i WsparcieUzbekistanneutraluzbeccyharcownicy.jpg
Uzbeccy możniCiężka kawaleria4518235 ŻYW
2 ZŁO
+3 Ataku na stepie i pustyniUzbekistanneutraluzbeccymozni.jpg
Wolni KozacyLekka kawaleria5220646 ŻYW
4 PAL
2 MET
+3 Ataku na Polach i Stepie
+1 Obrony w Lesie
Ignoruje kary terenu
Kaukaz
Syberia
Południowa Rosja
Przedkaukazie
neutralwolnikozacy.jpg
CzerkiesiLekka kawaleria31181036 ŻYW
4 MET
Ignoruje kary terenu
+2 Ataku w Górach i wzgórzach
Przedkaukazieneutralczerkiesi.jpg
FedayiMilicja3218416 ŻYW
3 MET
+3 Obrony w Górach i wzgórzachKaukazneutralfedayi.jpg
OnoimatseMilicja4220915 ŻYW
3 MET
+1 Ataku i Obrony w lesieEstonianeutralonoimatse.jpg
AizsargiMilicja4320915 ŻYW
3 MET
+2 Ataku podczas obronyŁotwaneutralaizsargi.jpg
SavanorisMilicja42201014 ŻYW
3 MET
+1 Ataku i Obrony w terenie zabudowanymLitwaneutralsavanoris.jpg
Strzelcy siczowiStrzelcy5220815 ŻYW
4 MET
+1 Ataku i Obrony na polach i stepachUkrainaneutralstrzelcysiczowi.jpg
JääkäriMilicja5220615 ŻYW
3 MET
+3 Ataku i Obrony w lesie, na bagnach i w śniegu
Ignoruje kary terenu
Finlandianeutralfinlandiajaakari.jpg
Jemeńscy wojownicyMilicja41201014 ŻYW
3 MET
+2 Ataku i Obrony w Górach, na wzgórzach i pustyniJemenneutraljemenscywojownicy.jpg
BeduiniLekka kawaleria2218833 ZŁO+2 Ataku i Obrony na pustyniEgipt
Maghreb
Półwysep Arabski
Lewant
Irak
neutralbeduini.jpg
Pustynni bandyciLekka kawaleria3116844 ZŁO+2 Ataku i Obrony na pustyni
+100% zasobów z plądrowania
Maghreb
Egipt
Lewant
Irak
Iran
Półwysep Arabski
neutralpustynnibandyci.jpg
Dżonka admiralskaOkr. Drewn.99408616 DRE
4 ZŁO
Ładowność 4Chiny
Port
Warsztat
neutraldzonkaadmiralska.jpg
GeobukseonOkr. Drewn.31018634 DRE
4 MET
-Korea
Port
neutralgeobukseon.jpg
PanokseonOkr. Drewn.64241048 DRE
3 MET
Ładowność 1Korea
Port
neutralpanokseon.jpg
Hwacha PanokseonOkr. Drewn.44241048 DRE
2 MET
3 ZŁO
+2k4 Ataku podczas ataku
Zasięg 1
-1 Obrony Twierdzy
Korea
Port
Warsztat
neutralhwachapanokseon.jpg
Dżonka pirackaOkr. Drewn.32201244 ZŁOZapewnia +k4 ZŁO po wygranej walce z Dżonką kupiecką lub Frachtowcem
Zapewnia +k4 ŻYW po wygranej walce z Dżonką rybacką lub Łodzią rybacką
Zapewnia +k4 dowolnego zasobu po wygranej walce z Transportowcem
Prowincje nadmorskie Chin, Korei, Japoniineutraldzonkapiracka.jpg

Ogólnodostępne

NazwaTypAtakObronaStanNiechęćSzybkośćKosztPremie i zdolnościWymaganiaŻeton
BandyciLekka piechota22181012 ZŁO+100% zasobów z plądrowania
Co turę rzut k4: 1 oznacza bunt i uzyskanie niezależności
-neutralbandyci.jpg
Szpital polowyWsparcie0310814 ZŁO+12 Stanu wybranej jednostceOP- Przemysłowaneutralszpitalpolowy.jpg
Improwizowany pociąg pancernyPancerne3616662 ŻYW
6 MET
4 PAL
Zasięg 1-neutralimprowizowanypociagpanc.jpg
Lekkie działa nadbrzeżneArtyleria (ciężka)5512014 ŻYW
4 MET
2 PAL
Zasięg 1
Przechwytuje flotę
-4 Ataku vs. Lądowe
Fabryka bronineutrallekkiedzialanadbrzezne.jpg
Ciężkie działa nadbrzeżneArtyleria (ciężka)9716015 ŻYW
8 MET
2 PAL
Zasięg 2
Przechwytuje flotę
-4 Ataku vs. Lądowe
Baza morska
Sztabki stali
neutralciezkiedzialanadbrzezne.jpg
Bataliony SzturmoweMilicja3120516 ZŁO+2 Ataku i Obrony w terenie zabudowanymUstrój- Narodowy Socjalizm lub
Ustrój- Republika Faszystowska
Parlament
neutralbatalionyszturmowe.jpg
Gwardia PrezydenckaElita6320416 ZŁO+3 Obrony podczas obronyUstrój- Republika prezydencka
Pałac prezydencki
neutralgwardiaprezydencka.jpg
Czerwona GwardiaMilicja30201012 ŻYW
1 MET
-Ustrój- Komunizm lub
Ustrój- Republika Rad
Pałac Rad
neutralczerwonagwardia.jpg
Uzbrojeni obywateleLekka piechota00201412 ŻYW-Tylko dla prowincji niezależnychneutraluzbrojenimieszkancy.jpg
MilicjaMilicja20201013 ŻYW
1 MET
-Tylko dla prowincji niezależnychneutralmilicja.jpg
PartyzanciMilicja4120914 ŻYW
3 MET
+2 Ataku i Obrony w Lesie, Wzgórzach, Górach i BagnachWydarzenieneutralpartyzanci.jpg
Zagraniczni ochotnicyMilicja4220512 ZŁO-Wydarzenieneutralzagraniczniochotnicy.jpg
Fanatycy religijniMilicja3020111 ZŁO+3 Ataku podczas atakuWydarzenieneutralfanatycyreligijni.jpg
Dywizjon ochotniczyMyśliwiec4320853 ZŁO+100% Ataku vs. Latające i BombowiecWydarzenie
Łódź rybackaOkr. Drewn.005342 MET
2 PAL
Zapewnia +1 ŻYW/turę, gdy stoi na wodzie-neutrallodz.jpg
Dżonka rybackaOkr. Drewn.005343 DREZapewnia +1 ŻYW/turę, gdy stoi na wodzieOP- rzemieślnicza
Nacje dalekowschodnie
neutraldzonkarybacka.jpg
FrachtowiecDuży okr. Stal.0010854 MET
2 PAL
Pozwala korzystać z morskich szlaków handlowychPort
OP- przemysłowa
neutralfrachtowiec.jpg
Dżonka kupieckaOkr. drewn.008433 DREPozwala korzystać z morskich szlaków handlowychPort
OP- rzemieślnicza
Nacje dalekowschodnie
neutraldzonkakupiecka.jpg
TransportowiecDuży okr. Stal.03201648 DRE/METŁadowność jednostek 3-neutraltransport.jpg
Krążownik pomocniczyDuży okr. Stal.5320864 ZŁO
4 PAL
Zasięg 1OP- przemysłowaneutralkrazownik.jpg
Trałowiec pomocniczyOkr. drewn.1010641 ZŁO
1 PAL
TrałOP- przemysłowaneutraltralowiec.jpg
Statek szpitalnyDuży okr. Stal.04181454 ZŁO+4 Stanu załadowanym jednostkom
Ładowność 4
Baza morska
Szpital
neutralszpitalny.jpg

Zobacz też

mm/k_k3jednostkilista.txt · ostatnio zmienione: 2016/06/22 17:04 przez patryk