Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:k_k3ustrojelista

Lista Ustrojów K&K 3

Original file

Ustrój jest formą zarządzania państwem. Gracze wybierają Ustrój na początku rozgrywki i nie mogą go zmieniać dowolnie, a jedynie w przypadku odpowiednich Wydarzeń lub przy podjęciu odpowiednich Decyzji. Każdy ustrój charakteryzuje się własnymi premiami i karami.

Anarchia

 • Gracz nie może wznosić budynków; zamiast tego co 3 tury może za darmo postawić losowy budynek
 • Gracz nie może rekrutować jednostek; zamiast tego co 2 tury może za darmo rekrutować do 2 losowych jednostek
 • Prowincje nie dostarczają zasobów (tylko budynki)

Autorytaryzm

 • +2 limitu jednostek elitarnych
 • Nowo rekrutowane jednostki: +1 PD
 • Huta: +1 MET
 • Warsztaty, Stocznia: -2 MAT kosztu budowy
 • Przyśpiesza zdobywanie kart Strategii o 1 turę (min. 1 tura)

Chanat

 • Kawaleria: -2 ŻYW, -1 MET kosztu budowy
 • +100% zasobów z plądrowania
 • Budynki niedostarczające surowców mogą przemieszczać się z Szybkością 1
 • Zabrania budowy Twierdz
 • Pozwala handlować jeńcami z państwami trzecimi

Hierokracja

 • Świątynia: -2 ZŁO kosztu budowy
 • Świątynia: +1 ZŁO, +1 ŻYW
 • Pozwala rekrutować Fanatyków religijnych w Świątyniach
 • +1 limitu jednostek elitarnych za każdą posiadaną Świątynię

Junta

 • Jednostki: -3 wybranego zasobu kosztu rekrutacji
 • Koszary: -2 MAT kosztu budowy
 • -1 przyrostu ZŁO
 • +1 przychodu MET i ŻYW
 • Zdobywając kartę Rozkazu, Gracz może wymienić ją na nową (tę musi zaakceptować)

Kahał

 • Pozwala budować Synagogę
 • +1 ZŁO za każdą posiadaną prowincję
 • Pozwala zastąpić do 6 sztuk surowca złotem podczas rekrutacji lub budowy (1 na turę)

Kalifat islamski

 • Pozwala rekrutować Fanatyków religijnych w Świątyniach
 • +1 limitu jednostek elitarnych za każdą posiadaną Świątynię
 • -3 Niechęci jednostek
 • -2 przyrostu ZŁO i MET
 • Zapewnia darmowych Fanatyków religijnych co 6 tur w stolicy (jeśli posiada Świątynię)
 • Powstania w sąsiednich państwach produkują Fanatyków religijnych zamiast Partyzantów

Komunizm

 • Pozwala budować Kołchoz
 • Pozwala budować Pałac Rad
 • Fabryka, Huta: +1 MET
 • Budynki: -2 MAT kosztu budowy
 • Nie pozwala budować targowisk
 • Nie pozwala handlować w porcie
 • -3 przyrostu ZŁO
 • +3 Niechęci jednostek
 • Obóz pracy: +1 dowolnego zasobu na jednostkę
 • Niemożliwy jest wybuch rewolucji- wszelkie efekty są ignorowane
 • Powstania w sąsiednich państwach są zastępowane rewolucją
 • Wymusza przemysłową OP

Konfederacja handlowa

 • Buduje Parlament zamiast Pałacu
 • Targowisko: +1 ZŁO
 • Port: +1 ZŁO
 • Zapewnia dodatkową wymianę handlową na turę na port
 • +4 Niechęci jednostek (poza najemnikami)
 • Pozwala rekrutować najemników (losowe do wyboru 2 z puli regionalnych/niezależnych w stolicy, zmiana oferty co 2 tury)

Konfederacja plemienna

 • Może zwoływać wojowników plemiennych
 • Wymusza rzemieślniczą OP
 • Regionalne: -3 dowolnego zasobu kosztu rekrutacji (min. 1 jednostka zasobu)

Korporokracja

 • Pozwala budować Siedzibę korporacji
 • +1 przychodu wybranego zasobu na turę
 • Wymusza przemysłową OP

Monarchia absolutna

 • Nowo rekrutowana Elita: +1 PD
 • Pałac: +2 ZŁO
 • Pałac: +2 Obrony
 • Pałac: +1 ZL w prowincjach sąsiednich

Monarchia feudalna

 • Twierdze: -5 dowolnych surowców kosztu budowy
 • Farma: +1 ŻYW
 • Wioska: -1 ŻYW
 • Port: -1 ZŁO
 • -1 przyrostu PAL
 • Pozwala budować Zamek
 • Każda jednostka wzięta do niewoli zapewnia +1 ZŁO
 • Pozwala wzywać wasali

Monarchia konfucjańska

 • +1 przyrostu wybranego surowca co turę
 • Wioska: -2 MAT/KAM kosztu budowy
 • Klasztor: +1 ZŁO
 • Wymusza rzemieślniczą OP
 • Regionalne: -1 wybranego zasobu kosztu rekrutacji
 • Jednostki wymagają -1 PD do następnego poziomu (poza poziomem 1)

Monarchia konstytucyjna

 • Pałac: +1 ZŁO
 • Pałac: -4 ZŁO kosztu budowy
 • -1 Niechęci jednostek
 • Jednostki elitarne posiadają premię +50% Ataku vs. Elita
 • Najazd wroga na prowincję stołeczną (z Pałacem) spowoduje mobilizację narodu i otrzymanie 3 jednostek Milicji dostępnych dla Gracza w prowincji stołecznej

Monarchia parlamentarna

 • Pozwala wznieść zarówno Pałac, jak i Parlament
 • Najazd wroga na prowincję stołeczną (z Pałacem lub Parlamentem) spowoduje mobilizację narodu i otrzymanie 3 jednostek Milicji dostępnych dla Gracza w prowincji stołecznej
 • Elita: -1 Niechęci jednostek w podprowincji
 • ZL w prowincjach podbitych jest równe ZL w prowincjach narodowych

Narodowy agraryzm

 • Farma: -1 ZŁO, -1 MET kosztu budowy
 • Farma: +1 ŻYW
 • Fabryka, Huta: -1 MET
 • Pozwala budować Farmy na stepach
 • Buduje Parlament zamiast Pałacu

Narodowy kapitalizm

 • +1 ZŁO w każdej zdobytej prowincji
 • Wioska: +1 ZŁO
 • Pozwala handlować 2 razy na zasób w porcie
 • Nie pozwala rekrutować jednostek regionalnych
 • Buduje Parlament zamiast Pałacu

Narodowy socjalizm

 • Buduje Parlament zamiast Pałacu
 • Fabryka, Huta: -2 MAT kosztu budowy
 • Fabryka, Huta: +1 MET
 • +1 przyrostu MET
 • -1 przyrostu ZŁO
 • Jednostki: -1 ŻYW kosztu rekrutacji
 • Pancerne: -2 MET kosztu rekrutacji
 • Ulepszenia jednostek tańsze o -1 wybranego zasobu
 • Zapewnia darmowe Bataliony Szturmowe co (k6) tur w stolicy (jeśli posiada Parlament)
 • Obóz pracy: +1 dowolnego zasobu na jednostkę

Ochlokracja

 • Każde negatywne wydarzenie powoduje Rewolucję lub Powstanie w losowej własnej prowincji
 • Jednostki rozbite dezerterują i stają się niezależne, plądrując prowincję i napadając słabe jednostki Gracza
 • Zmiany ZL są dwa razy silniejsze (np. zamiast zmiany o -1 ZL zmienia się o -2)

Pacyfizm

 • Koszt rekrutacji jednostek zwiększony dwukrotnie
 • Koszt budowy budynków zmniejszony dwukrotnie
 • +6 Niechęci jednostek
 • -1 ZL w prowincjach narodowych za posiadanie prowincji podbitych
 • Powstanie spowodowane buntowniczym ZL w prowincjach narodowych jest zastępowane strajkiem

Państwo plemienne

 • Każda prowincja gromadzi własne zasoby i wznosi własne budynki; traktowana jest jak oddzielne państwo
 • Może zwoływać wojowników plemiennych
 • Wymusza rzemieślniczą OP

Państwo zbójeckie

 • Jednostki: +100% zasobów z plądrowania
 • Plądrowanie: +1 PD
 • +3 Niechęci jednostek
 • -3 przyrostu zasobów
 • Regionalne: -2 ZŁO kosztu rekrutacji
 • Zapewnia darmowych Bandytów lub regionalnych Bandytów w wybranej prowincji co (k6) tur

Republika faszystowska

 • Buduje Parlament zamiast Pałacu
 • Parlament: -1 ZŁO
 • Jednostki: -1 ŻYW kosztu rekrutacji
 • Ulepszenia jednostek tańsze o -1 wybranego zasobu
 • Zapewnia darmowe Bataliony Szturmowe co (k6) tur w stolicy (jeśli posiada Parlament)
 • Uchwała partii pozwala zbudować budynek, zrekrutować jednostkę lub przeprowadzić handel co 4 tury

Republika oligarchiczna

 • Buduje Parlament zamiast Pałacu
 • Co (4+k4) tury Oligarchowie lobbują przeciw poczynaniom Gracza i traci on turę
 • Fabryka: +1 ZŁO
 • Pozwala zastąpić do 4 sztuk surowca złotem podczas rekrutacji lub budowy (1 na turę)

Republika parlamentarna

 • Buduje Parlament zamiast Pałacu
 • Parlament: -1 ZŁO
 • Wioska: +1 ZŁO
 • Uchwała parlamentu pozwala zbudować budynek, rekrutować jednostkę lub przeprowadzić handel co 4 tury.

Republika prezydencka

 • Buduje Parlament zamiast Pałacu
 • Może wznieść Pałac Prezydencki (pozwala utworzyć 2 równorzędne stolice wedle uznania gracza)

Republika rad

 • Pozwala budować Pałac Rad
 • Fabryka, Huta: +1 MET
 • Budynki: -1 MAT kosztu budowy
 • Nie pozwala budować targowisk
 • Nie pozwala handlować w porcie
 • -2 przyrostu ZŁO
 • +2 Niechęci jednostek
 • Pozostaje w obowiązkowym sojuszu z Ustrojem komunistycznym; jeśli brak takiego państwa, zmienia Ustrój na Komunizm
 • Handel z państwem komunistycznym zapewnia +1 przekazywanego surowca dla odbiorcy
 • Niemożliwy jest wybuch rewolucji- wszelkie efekty są ignorowane
 • Powstania w sąsiednich państwach są zastępowane rewolucją

Samodzierżawie

 • Pozwala budować Gubernię i Stanicę
 • +1 Niechęci jednostek
 • -1 przyrostu ZŁO
 • +2 przyrostu MET
 • +1 limitu jednostek elitarnych za każdą posiadaną prowincję
 • Ignoruje efekty zadowolenia ludności w prowincjach narodowych
 • Przyśpiesza zdobywanie kart Strategii o 1 turę (min. 1 tura)

Socjaldemokracja Europejska

 • -2 przyrostu ZŁO
 • Dotacje pozwalają poświęcić 1 ZŁO za 1 ŻYW, MAT lub MET w każdej turze.
 • +6 Niechęci jednostek
 • Wioska: +1 ZŁO
 • Wioska: -2 MAT, -1 PAL kosztu budowy
 • Buduje Parlament zamiast Pałacu
 • Powstanie spowodowane buntowniczym ZL w prowincjach narodowych jest zastępowane strajkiem

Sułtanat

 • Pałac: +2 ZŁO
 • Wola sułtana pozwala zbudować budynek, zrekrutować jednostkę lub przeprowadzić handel co 4 tury
 • +1 przyrostu ZŁO

Szogunat

 • Nowo rekrutowane jednostki: +2 PD
 • Jednostki rozbite mają 40% szans na popełnienie seppuku (rozwiązanie)
 • Twierdze: -2 KAM, -2 DRE kosztu budowy
 • +3 limitu jednostek elitarnych
 • Jednostki na 4 poziomie doświadczenia (od 10 PD) stają się Elitą
 • Może wzywać wasali

Teokracja objawiona

 • +1 limitu jednostek elitarnych za każdą posiadaną Świątynię
 • Kawaleria: -1 ŻYW kosztu rekrutacji
 • +1 PD za plądrowanie budynków wroga
 • Wsparcie (Szamani lub medycy) mogą szkolić jednostki (+1 PD wybranej jednostce w podprowincji) w czasie swojej tury (nie wyżej niż PD Szamana)
 • Wymusza rzemieślniczą OP
 • Budynki niedostarczające surowców mogą przemieszczać się z Szybkością 1
 • Pozwala handlować jeńcami z państwami trzecimi

Żydokomunistyczna republika fasadowa

 • Buduje Parlament zamiast Pałacu
 • Pozwala budować Synagogę
 • Fabryka: +1 ZŁO
 • Budynki: -1 MAT kosztu budowy
 • +2 Niechęci jednostek
 • Pozostaje w obowiązkowym sojuszu z Ustrojem komunistycznym; jeśli brak takiego państwa, zmienia Ustrój na Komunizm
 • Handel z państwem komunistycznym zapewnia +1 przekazywanego surowca dla odbiorcy
 • Niemożliwy jest wybuch rewolucji- wszelkie efekty są ignorowane
 • Powstania w sąsiednich państwach są zastępowane rewolucją

Żydomasońska monarchia fasadowa

 • Pozwala budować Synagogę
 • Farma: +1 ZŁO
 • Pozwala budować Lożę
 • Pałac: +2 ZŁO

Żydomasońska republika fasadowa

 • Buduje Parlament zamiast Pałacu
 • Pozwala budować Synagogę
 • Pozwala budować Lożę
 • Fabryka: +1 ZŁO

Zobacz też

mm/k_k3ustrojelista.txt · ostatnio zmienione: 2016/07/04 09:33 przez patryk